Drukuj

Kurs kwalifikcyjny z zakresu przygotowania pedagogicnego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Rodzaj/formaKurs kwalifikacyjny
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa
Liczba godzin153 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Forma płatna1250 zł
Opis

Planowany termin rozpoczęcia - listopada 2019r., zakończenie kursu - maj 2020r.

Prowadzący: kadra zatwierdzona przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Uczestnicy: nauczyciele praktycznej nauki zawodu nieposiadający przygotowania pedagogicznego

Program

Cel:

wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne w zakresie diagnozowania uczniów , planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych z praktycznej nauki zawodu oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami  w tym zakresie.

Przedmioty:

1. Podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu  (zagadnienia psychologiczno - pedagogiczne)    -   60 godzin.

2. Metodyka nauczania praktycznej nauki zawodu - 93 godziny


Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót