Drukuj

Diagnozowanie sytuacji dziecka w szkole

Rodzaj/formaKursowe szkolenie członków rady pedagogicznej
Obszar tematycznyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Liczba godzin6 godz.
OrganizatorDorota Ksok-Borowska
Forma płatnaNie
Opis

Kursowe szkolenie członków rady pedagogicznej - szkolenie płatne (50 zło/godz.). Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zgłoszenie się placówki.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie diagnozowania sytuacji ucznia w szkole.

Program

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają metody rozpoznawania sytuacji społecznej ucznia w grupie formalnej jaką jest klasa szkolna.  Szczególną uwagę prowadząca zwróci na kwestionariusz Życia Szkolnego autorstwa dr M. Farnickiej i dr hab. H. Liberskiej i możliwość wykorzystanie w/w kwestionariusza do diagnozy grupy. Badanie tym kwestionariuszem pozwala na rozpoznanie zagrożenia dziecka wykluczeniem społecznym ze środowiska szkolnego, a przeprowadzenie badania umożliwia zaplanowanie pracy i kontrolę jej efektów w obszarach, za które nauczyciele czują się odpowiedzialni (struktura klasy, poziom akceptacji dzieci, klimat panujący w klasie, bezpieczeństwo dzieci, pozytywne zmiany rozwojowe w funkcjonowaniu społecznym uczniów).


Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
ProwadzącyDorota Ksok-Borowska
Harmonogram
Miejsce szkoleniaszkoły i placówki w województwieRejestracjaZapisz się

2018-12-18
Termin2018-12-18
6 godz
ProwadzącyDorota Ksok-Borowska
Harmonogram
Miejsce szkoleniaszkoły i placówki w województwie

RejestracjaZapisz się


Powrót