Drukuj

Jak pracować z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?

Rodzaj/formaWarsztaty
Obszar tematycznyKształcenie specjalne i integracyjne
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorElżbieta Chrabołowska
Forma płatnaNie
Opis

Warsztat "Jak pracować z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu?" adresowany jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu. Szkolenie ma na celu  wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę dotyczącą metod i form pracy z uczniami autystycznymi, sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci, rozpoznawania potrzeb i sposobów motywowania uczniów ze spektrum autyzmu do pracy, a także przygotowania koniecznej dokumentacji określonej Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Uczestnicy szkolenia  w oparciu o studium przypadku określą plan wsparcia dla ucznia ze spektrum autyzmu oraz podzielą się swoim doświadczeniem z pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program

Dostępne terminy

2020-12-10
Termin2020-12-10
Godzina15.00, platforma Teams
SalaSala 214   -   godz. 15:00
ProwadzącyElżbieta Chrabołowska
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok

Platforma Teams
RejestracjaZapisz się


Powrót