Drukuj

Planowanie, monitorowanie, ewaluacja - rola dostosowywania wymagań edukacyjnych w organizacji pracy szkoły.

Rodzaj/formaInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorAnna Karpowicz
Forma płatna800 zł
Opis

Od października 2020r. godzina szkolenia Rady Pedagogicznej to 200zł.

Szkolenie jest zaplanowane na 4 godziny dydaktyczne. Po ustaleniu potrzeb szkoły jest możliwa modyfikacja ilości godzin.

Szkolenia Zespołów zadaniowo - problemowych, przedmiotowych (niewielkiej grupy nauczycieli) jest formą bezpłatną.

 

Proszę o kontakt anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl

 Dziękuję!

Szkolenie informacyjne rad pedagogicznych skierowane do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ma na celu przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej  na temat wymagań edukacyjnych opisanych w statucie szkoły. Szkolenie ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego nauczycieli , a także rozwijanie kompetencji  w zakresie opracowywania i modyfikacji wymagań edukacyjnych związanych z podstawa programową, programem nauczania, planem dydaktycznym. Nauczyciele otrzymują informacje na temat prawidłowych zasad planowania procesu nauczania, roli wymagań edukacyjnych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia.

Program

Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
Godzina15.00-19.00
ProwadzącyAnna Karpowicz
Harmonogram
Miejsce szkoleniaPlacówka oświatowa

RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 2


Powrót