Drukuj

Planowanie, wdrażanie i monitorowanie pracy z podstawą programową- zadania nauczycieli i dyrektora w szkole podstawowej.

Rodzaj/formaInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorAnna Karpowicz
Forma płatna800 zł
Opis

Od października 2020r. godzina szkolenia Rady Pedagogicznej to 200zł.

Szkolenie jest zaplanowane na 4 godziny dydaktyczne. Po ustaleniu potrzeb szkoły jest możliwa modyfikacja ilości godzin.

Szkolenia Zespołów zadaniowo - problemowych, przedmiotowych (niewielkiej grupy nauczycieli) jest formą bezpłatną.

 

Proszę o kontakt anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl

 Dziękuję!

Informacyjne szkolenie rady pedagogicznej które ma na celu przeanalizowanie zapisów w statucie szkoły z omówieniem zasad planowania i wdrażania pracy nauczycieli z podstawa programową. Omówienie zasad modyfikacji i ewaluacji programów nauczania, wniosków o dopuszczanie programów nauczania przez dyrektora placówki. Zdobycie wiedzy i umiejętności pracy z podstawą programową w celu dostosowywania programów, rocznych planów dydaktycznych, podręczników i zeszytów ćwiczeń, prac domowych, testów sprawdzających itd Omówienie wzorów arkuszy i propozycji form monitorowania przez dyrektora placówki, realizacji przez nauczyciela podstawy programowej.

Program

Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
Godzina15.00-19.00
ProwadzącyAnna Karpowicz
Harmonogram
Miejsce szkoleniaPlacówka oświatowa

RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 2


Powrót