Drukuj

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

Rodzaj/formaKurs doskonalący
Obszar tematycznyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Liczba godzin40 godz.
OrganizatorGrażyna Łaniewska
Opis

Szkolennie jest adresowane do wszystkich, którzy chcą:

  •  pomóc dziecku w jego rozwoju
  • wzmocnić z dzieckime więż
  • budować konstuktywne relacje z dzieckim/wychowankiem

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności wychowawczych potrzebnych do budowania właściwej konstruktywnej relacji dorosły – dziecko, potrzebnych do rozwoju dziecka, m. innymi: wspieranie samodzielności dziecka, motywowanie dziecka do współdziałania, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.

W trakcie warsztatów uczestnik  uczy się:

  • jak kochać mądrze, okazywać szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptować trudności i ograniczenia, dostrzegać starania i mocne strony dziecka
  • jak nauczyć dziecko respektowania  ograniczeń, egzekwować wymagania, pozwolić dziecku ponieść konsekwencje niewłaściwych zachowań?

Program jest rekomendowany.

Szkolenie jest prowadzone  w kilkunastosobowej grupie, w formie warsztatowej, 40 godzin dydaktycznych.

Program

W programie szkolenia są nastepujące zagadnienia:

Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane

Jak określać dziecku granice?

Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?

Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć

Aktywne, wspierające słuchanie

Motywowanie dziecka do współdziałania

Karać dzieci?

Wspieranie procesu usamodzielnienia się dziecka

Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.

Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?

Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?

Jak mądrze chwalić dziecko?


Dostępne terminy

Drugi semestr
TerminDrugi semestr
godz. 16.00, sala 215
Prowadzący
Harmonogram

Pierwsze zajęcia warsztatowe planowane są w dniu: 12.02.2019r. w CEN  w sali 215r. w godz. 16-19.

Szkolenie obejmuje 10 sesji warsztatowych x 4 godziny dydaktyczne.

Zajęcia  będą odbywać się w godzinach popołudniowych 15.45-19, lub w soboty w godz. 9-12/15.

Termin kolejnych spotkań warsztatowych będzie ustalony na pierwszych zajęciach.

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   zapisy na listę rezerwową


Powrót