Drukuj

Wspomagająca rola „cyfrowej szkoły” w nauczaniu i uczeniu się

Rodzaj/formaWarsztat
Obszar tematycznyInformatyka i technologia informacyjna
Liczba godzin16 godz.
OrganizatorAnna Krawczuk, Katarzyna Gagan
Opis

Cel ogólny szkolenia:

  • rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli do podnoszenia jakości pracy dydaktycznej i wychowawczej w cyfrowej szkole

Zakładane efekty po realizacji szkolenia:

  • rozumie wspomagającą rolę narzędzi TIK w nauczaniu i uczeniu się,
  • zna strategie kształcenia i metody nauczania w cyfrowej szkole,
  • wykorzystuje urządzenia/technologie mobilne (tablet, smartfon, iPhone) w procesie nauczania i uczenia się,
  • zna zalety wykorzystania multimediów w dydaktyce,
  • stosuje aplikacje komputerowe w praktyce szkolnej,
  • potrafi wykorzystać aktywności na platformie elearningowej Moodle,
  • wyszukuje i tworzy biblioteki zasobów cyfrowych,
  • potrafi komunikować się z nauczycielami i uczniami za pomocą narzędzi TIK.
Program

Ramowy program szkolenia:

LP

MODUŁY

Liczba godzin lekcyjnych

1.         

Nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej

4

2.         

Uczenie się przez tworzenie, czyli wykorzystania technik multimedialnych do inspirowania i motywowania uczniów

4

3.         

Model BYOD w edukacji. Wykorzystanie uczniowskich urządzeń mobilnych na lekcjach

4

4.         

Internet jako środowisko pracy nauczyciela i ucznia.

4

Razem:

16

 


Dostępne terminy

2018-10-27 — 2018-11-09
Termin2018-10-27 — 2018-11-09
ProwadzącyAnna Krawczuk, Katarzyna Gagan
Harmonogram

27 października (sobota) godz. 9.00 - 15.45

9 listopada (piątek) godz. 12.15 - 19.00

 

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   zapisy na listę rezerwową

2018-11-16 — 2018-11-17
Termin2018-11-16 — 2018-11-17
Białystok
ProwadzącyAnna Krawczuk, Katarzyna Gagan
Harmonogram

16 listopada (piątek) - godz. 12.15 - 19.00

17 listopada (sobota) - godz. 9.00 - 15.45

Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   zapisy na listę rezerwową


Powrót