Drukuj

Wycieczki szkolne - organizacja, bezpieczeństwo, dokumentacja

Rodzaj/formaSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowego
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Opis

Szkoła może zgłosić szkolenie informacyjne zespołu przedmiotowego/zadaniowego i w trakcie zgłoszenia ustalamy termin szkolenia. Termin szkolenia (dodajemy nowy termin) i nazwa szkoły zostanie umieszczona w tej ofercie.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele
Cele:

- zapoznanie ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie wycieczek szkolnych,
- omówienie organizacja wycieczek szkolnych i wyjść zbiorowych,

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach,
- zapoznanie z dokumentacją wycieczki szkolnej,
- przedstawienie sposobu dokumentowania wyjść zbiorowych,

 

Program
  1. Diagnoza uczestników
  2. Akty prawne regulujące bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
  3. Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
  4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom
  5. Rodzaje odpowiedzialności kierownika, opiekuna, dyrektora
  6. Dokumentacja wycieczki szkolnej
  7. Przykładowa procedura w zakresie wycieczek szkolnych:

–zadania kierownika,

- zadania opiekuna,

- dokumentacja wycieczki,

- dokumentowanie wyjść zbiorowych


Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
godzina 15.00
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaZespół Szkół zawodowych Nr 2
Świętojańska 1
Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 28


Powrót