Drukuj

Ilościowa i jakościowa analiza osiągnięć ucznia w zakresie efektów z podstawy programowej

Rodzaj/formaSzkolenie zespołu przedmiotowego/zadaniowego
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Opis

Termin: do ustalenia ze szkołą. Wyznaczona osoba ze szkoły zgłasza szkołę przez zalogowanie się i zgłoszenie na tą ofertę i kontaktuje się z  organizatorem szkolenia i ustala termin szkolenia. Po uzgodnieniu terminu szkolenia termin zostaje naniesiony do tej oferty

Prowadzący: Ryszard Kuliński

Adresat: Nauczyciele kształcenia zawodowego

 

Cele:

 • wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć ucznia,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie sporządzania tabeli zbiorczej testowania,
 • analiza ilościowa osiągnięć ucznia,
 • analiza jakościowa osiągnięć ucznia,
 • sporządzanie raportu z badań osiągnięć ucznia przez nauczyciela,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania wyników sprawdzianów
Program

 

 1. Wprowadzenie – jakość kształcenia
 2. Trzy rodzaje analiz osiągnięć uczniów
 3. Sprawdzanie osiągnięć uczniów z wykorzystaniem pomiaru dydaktycznego - testowanie
 4. Sporządzanie tabeli zbiorczej wyników testowania
 5. Analiza ilościowa osiągnięć uczniów
 6. Analiza jakościowa osiągnięć uczniów sprawdzanych testem
 7. Analiza jakościowa osiągnięć uczniów sprawdzanych inną formą sprawdzania niż test
 8. Raport z badan osiągnięć ucznia
 9. Komunikowanie wyników sprawdzianów
 10. Wykorzystanie wyników analiz w zakresie badań osiągnięć uczniów
 

Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
Prowadzący
Harmonogram
Miejsce szkolenia

RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20


Powrót