Drukuj

Prowadzenie spotkań zbiorowych nauczyciela z rodzicami

Rodzaj/formaInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin3 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Forma płatna
Opis

Termin: do ustalenia ze szkołą. Wyznaczona osoba ze szkoły zgłasza szkołę przez zalogowanie się i zgłoszenie na tą ofertę i kontaktuje się z  organizatorem szkolenia i ustala termin szkolenia. Po uzgodnieniu terminu szkolenia termin zostaje naniesiony do tej oferty

Prowadzący: Ryszard Kuliński

Adresat: Nauczyciele

Cele:

- ocena umiejętności nauczyciela w zakresie prowadzenia spotkań zbiorowych z rodzicami

- doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia spotkań  zbiorowych z rodzicami,

- wykorzystanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej

-  zapoznanie z inna formą wywiadówki

Program
  1. Charakterystyka szkoły i rodziców
  2. Działania nauczyciela i rodzica w zakresie kontaktów w sprawie ucznia/uczniów
  3. Bariery komunikacyjne po stronie nauczyciela, rodzica
  4. Ocena umiejętności w zakresie prowadzenia zebrań z rodzicami – ćwiczenie
  5. Trzy grupy rodziców - ćwiczenie
  6. Formy kontaktów zbiorowych
  7. Planowanie, organizacja i prowadzenie spotkanie klasowego
  8. Ćwiczenie - planowanie spotkania klasowego
  9. Przestrzeganie zasad komunikacji niewerbalnej podczas spotkań zbiorowego z rodzicami - ćwiczenie
  10.  Inna forma wywiadówki

Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkolenia

RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 30


Powrót