Drukuj

Wyjścia grupowe uczniów czy wycieczka?

Rodzaj/formaWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja prawna
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorKrystyna Grabowska
Opis

Założenia organizacyjne warsztatu

Uczestnicy: kadra kierownicza, zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych.

Liczba godzin dydaktycznych – 4, data spotkanie – 7 listopada 2018r. godz. 13.00, sala 201 w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, udział w warsztacie  jest bezpłatny, kawa z automatu na koszt uczestnika.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu poprzez stronę WWW Centrum http://www.cen.bialystok.pl

Zasady logowania: proszę w wyszukiwarce szkoleń wpisać nazwisko „Grabowska” wypełnić formularz zgłoszeniowy, wypełnienie formularza wymaga trochę cierpliwości, w przypadku trudności z logowaniem proszę o deklaracje udziału w szkoleniu na adres: grabka@cen.bialystok.pl

 

Program

Problem i rozwiązania

Nowe rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki wprowadziło szczegółowe rozwiązania dotyczące organizacji turystyki
i krajoznawstwa w szkołach, a projekt rozporządzenia w sprawie bhp w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach zobowiązuje dyrektora do prowadzenia rejestru wyjść grupowych .Podczas szkolenie pochylimy się nad zagadnieniem dotyczącym problemu – czy wyjścia grupowe uczniów należy traktować jako „wycieczkę”, jak zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

Korzyści dla uczestnika:

  1. Wspólna analiza prawna nowych rozporządzeń dotyczących wycieczek
  2. oraz bezpieczeństwa podczas wyjść grupowych i wycieczek.
  3. Stworzenie i udostępnienie w wersji edytowalnej przykładowej struktury procedury/regulaminu wycieczek w szkole.
  4. Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

Dostępne terminy

2018-11-07
Termin2018-11-07
ProwadzącyKrystyna Grabowska
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się

2018-11-07
Termin2018-11-07
Wyjścia grupowe  uczniów czy wycieczka?
ProwadzącyKrystyna Grabowska
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się


Powrót