Drukuj

Wolontariat w szkole

Rodzaj/formaWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja prawna
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorKrystyna Grabowska
Opis

Założenia organizacyjne warsztatu

Liczba godzin dydaktycznych – 4, data spotkanie – 29 listopada, godz. 15.00 w sali 201 w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku ul, Złota 4. Warsztat jest bezpłatny dla uczestnika, kawa z automatu na koszt uczestnika.

Program

Założenia merytoryczne

Problem:

  1. Podstawy prawne funkcjonowania wolontariatu w szkole zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  2. Czy akcje charytatywne oraz loterie fantowe organizowane w szkole to działania w ramach wolontariatu?
  3. Czy możemy zorganizować zbiórkę publiczną w szkole ?
  4. Czy w działaniach prospołecznych w szkole znajduje zastosowanie ustawa o grach hazardowych?

Rozwiązania :

  1. W oparciu o ustawę prawo oświatowe oraz ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zdefiniujemy pojęcie i zasady funkcjonowania wolontariatu w szkole.
  2. Opracujemy przykładowy regulamin koła wolontariatu w szkole.

Korzyści dla uczestnika:

  1. Zapoznanie się z przepisami ustawy o wolontariacie oraz innymi ustawami dotyczącymi działalności prospołecznej w szkole
  2. Opracowanie katalogu działań, które może realizować szkoła w ramach wolontariatu.
  3. Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami w zakresie rozwiązań dotyczących wolontariatu.

 

Uczestnicy: nauczyciele zainteresowani tematyką, opiekunowie szkolnych kół/klubów wolontariatu.


Dostępne terminy

2018-11-29
Termin2018-11-29
ProwadzącyKrystyna Grabowska
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się


Powrót