Drukuj

Pomiar dydaktyczny dla nauczycieli kształcenia zawodowego z małym stażem

Rodzaj/formaKurs doskonalący
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa
Liczba godzin16 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Forma płatnaNie
Opis

Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy

Liczba miejsc w grupie: 20

Prowadzący: Ryszard Kuliński

Adresat: Nauczyciele kształcenia zawodwego

Kurs bezpłatny

Cele:

  • doskonalenie umiejętności w zakresie sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów,
  • wprowadzenie do pomiaru dydaktycznego,
  • przygotowanie do konstruowania testów osiągnięć szkolnych,
  • opracowanie testu z nauczanego przedmiotu,
  • doskonalenie umiejętności w zakresie ilościowej i jakościowej analizy wyników testowania.
Program

1. Wprowadzenie do pomiaru dydaktycznego

2. Etapy konstruowania testu osiągnieć szkolnych

2.1 Opracowanie koncepcji testu

2.2 Analiza treści nauczania do  testu

 2.3 Opracowanie tabelarycznego planu testu

 2.4 Opracowanie kartoteki testu

 2.5 Opracowanie zadań do testu zgodnie z planem testu

 2.6 Arkusz testu i jego obudow

3. Opracowanie nauczycielskiego testu osiągnięć szkolnych do treści nauczanego przedmiotu

4. Ilościowa i jakościowa analiza wyników testowania

4.1 Rodzaje analizy osiągnięć ucznia

4.2 Sporządzanie tabeli zbiorczej wyników testowania

4.3 Analiza wyników indywidualnych

4.4 Analiza wyników zbiorowych


Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 20


Powrót