Drukuj

Zmiany w kształceniu zawodowym - kształcenie w branżach od 1.09.2019r.

Rodzaj/formaSeminarium
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa
Liczba godzin5 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Opis

Termin: 24.01.2019 lub 31.01.2019r

Cele:

-zapoznanie z zapisami zmiana ustawy prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych     innych ustaw w zakresie kształcenia zawodowego.

- zapoznanie ze zmianami w zawodach szkolnych,

- zapoznanie z podstawa programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,

- zapoznanie z projektem/rozporządzeniem w sprawie praktycznej nauki zawodu

 

Program

1. Ustawa z dnia 22 listopada 2018r o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw w zakresie kształcenia zawodowego:

- zmiany w ustawie prawo oświatowe,

- zmiany w ustawie o systemie oświaty,

- zmiany w ustawie Karta Nauczyciela,

- zmiany w innych ustawach

2. Rozporządzenie/projekt rozporządzenia w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego:

- ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,

- klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego,

- podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,

- dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności.

3. Rozporządzenie/projekt rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu

 


Dostępne terminy

2019-01-24
Termin2019-01-24
godzina 10.00, sala 111
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
Rejestracjaszkolenie już trwa

2019-01-31
Termin2019-01-31
godzina 10.00, sala 111
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
Rejestracjaszkolenie już trwa

2019-02-06
Termin2019-02-06
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaZespół Szkół zawodowych Nr 2
Świętojańska 1
15-082 Białystok
Rejestracjaszkolenie już trwa

Drugi semestr
TerminDrugi semestr
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkolenia

RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 25


Powrót