Drukuj

Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji

Rodzaj/formaSeminarium
Obszar tematycznyKształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
Liczba godzin6 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Opis

Jednodniowe seminarium z modułem scenariusza lekcji pokazowej i bilansowania kompetencji.

Termin: 27 lutego 2019r. w CEN

Adresaci: doradcy edukacyjno – zawodowi, nauczyciele– wychowawcy, konsultanci i doradcy metodyczni

Udział w seminarium jest bezpłatny

Celem seminariów i lekcji pokazowych jest pogłębienie wiedzy uczestników o ZSK, opracowanie propozycji konspektów lekcji poświęconych tej tematyce oraz zachęcenie młodzieży do świadomego budowania swojej ścieżki kariery edukacyjno – zawodowej z uwzględnieniem możliwości wynikających z funkcjonowania ZSK.

Instytut Badań Edukacyjnych zapewnia:

  • trenerów i specjalistów ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, którzy przeprowadzą w parach trenerskich seminaria i lekcje pokazowe,
  • czas trwania każdego dnia seminarium: 6 godz. (w tym przerwa kawowa i obiadowa),
  • zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w seminarium,
  • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników,
  • indywidualne bezpłatne wsparcie informacyjne i doradcze w zakresie ZSK

Korzyści wynikające z udziału w seminarium:

* Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – jego roli w komunikacji edukacji z rynkiem pracy, wypełnianiu luk kompetencyjnych powstałych w wyniku nienadążania edukacji za zmianami na rynku pracy, integracji wszystkich kwalifikacji dostępnych na rynku (zarówno tych z edukacji formalnej, nieformalnej oraz uczenia się pozaformalnego);

* Otrzymanie opracowanego przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych konspektu lekcji pokazowej „Najpierw masa późnej forma – różne drogi budowania własnych kwalifikacji” dla uczniów szkół ponadpodstawowych, prezentujących metody prowadzenia rozmów o Zintegrowanym Systemie kwalifikacji z uczniami;

* Realizacja lekcji pokazowych, prowadzonych przez ekspertów Instytutu Badań Edukacyjnych – „Najpierw masa późnej forma – różne drogi budowania własnych kwalifikacji” dla uczniów szkół ponadpodstawowych zgłoszonych na seminaria;

* Prezentacja mechanizmów oddziaływania ZSK na oświatę w świetle nowelizacji ustawy Prawo Oświatowe;

* Prezentacja narzędzi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wspomagających pracę doradców zawodowych, edukacyjnych, konsultantów, nauczycieli i wychowawców – Moje Portfolio, bilans kompetencji, Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji;

Program

Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji

Białystok, 27 lutego 2019r.

Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji

08:30 - 09:00 Rejestracja uczestników

09:00 - 10:30 Moduł I Wprowadzenie do ZSK * Słownik pojęć Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - dyskusja i ćwiczenia; * Kwalifikacje i ich rodzaje w ZSK - miniwykład, ćwiczenia; * Czym jest ZSK? Podstawowe założenia systemu – prezentacja;

10:30 - 10:45 Przerwa kawowa

10:45 – 12:15 Moduł II Procesy i narzędzia ZSK: opisywanie, włączanie, nadawanie kwalifikacji * Czym są i do czego służą: ERK, PRK, SRK? - stan obecny - prezentacja i ćwiczenia; * Kluczowe procesy i interesariusze ZSK – ćwiczenia; * Włączanie kwalifikacji do ZSK - prezentacja procedury; * Metody i narzędzia potwierdzania kwalifikacji - założenia, funkcje i metody walidacji - prezentacja, film, dyskusja i ćwiczenia; * Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - narzędzie do porównywania i weryfikacji kwalifikacji - prezentacja, film, prezentacja portalu;

12:15 - 12:30 Przerwa kawowa

12:30 - 14:00 Moduł III Jak o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji rozmawiać z uczniami? * Prezentacja lekcji na temat “Najpierw masa później forma - różne drogi budowania własnych kwalifikacji”; * Bilans kompetencji; * Podsumowanie seminarium

14:00 - 15:00 Przerwa obiadowa


Dostępne terminy

2019-02-27
Termin2019-02-27
godz. 8.00
ProwadzącyAnna Fiedorczuk, Beata Sulima
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 23


Powrót