Drukuj

Ocena pracy nauczyciela

Rodzaj/formaWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja prawna
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorKrystyna Grabowska
Opis

Szanowni Państwo Nauczyciele wszystkich etapów edukacji, zapraszam na ofertę dotyczącą oceny pracy nauczyciela w kontekście zmian  w prawie oświatowym, które zostały wprowadzone Ustawą z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela oraz innych ustaw. Termin oferty - 7 lutego 2019r. godz. 15.30 s.  201 w siedzibie CEN w Białymstoku.

Program

 

Myśl przewodnia szkolenia - ustawodawca zniósł obowiązkowe regulaminy oceny pracy nauczyciela, które zawierały wskaźniki pozwalające na określenie stopnia spełniania kryteriów na poszczególne stopnie awansu zawodowego określone w rozporządzeniu,   skoro nie ma" regulaminów" oceny pracy to jak będzie przebiegała procedura oceny pracy nauczyciela? Podczas szkolenia uzyskacie Państwo  odpowiedzi na powyższe wątpliwości.

Program szkolenia:

1. Analiza zmian prawnych dotyczących oceny pracy nauczyciela - stan prawny na dzień 1 stycznia 2019r.

2. Obowiązki dyrektora w procedurze oceny pracy nauczyciela.

3. Uprawnienia nauczyciela w procedurze oceny jego pracy.

4. Ocena pracy nauczyciela w kontekście nauczyciela, który w maju 2019r. kończy staż na dany stopień awansu zawodowego.

5. Dyskusja, wymiana doświadczeń, odpowiedzi na pytania.


Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
ProwadzącyKrystyna Grabowska
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 2


Powrót