Drukuj

Opracowanie lub modyfikacja przedmiotowego systemu oceniania z przedmiotów zawodowych

Rodzaj/formaWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Opis

Termin:  5.10.2018r. , godz. 15.30, sala 201

Prowadzący: Ryszard Kuliński

Adresat: Nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele:

 • zapoznanie zapisami prawa oświatowego w zakresie oceniania osiągnięć uczniów,
 • przyjęcie struktury PSO,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie opracowania poszczególnych elementów PSO,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie modyfikacji stosowanego PSO
Program
 1. Diagnoza uczestników.
 2. Zapisy w ustawie OSO o ocenianiu
 3. Struktura PSO
 4. Dokumenty potrzebne do opracowania PSO.
 5. Strona tytułowa , podstawy prawne, cel PSO
 6. Obszary aktywności ucznia podlegające sprawdzaniu i ocenie
 7. Wymagania edukacyjne z przedmiotu
 8. Plan nauczycielskich badań osiągnięć ucznia z przedmiotu
 9. Kryteria oceniania
 10. Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia z przedmiotu
 11. Sposób ustalenia oceny końcowosemestralnej i końcoworocznej z przedmiotu (plan badań osiągnięć uczniów)
 12. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) ocena klasyfikacyjna z przedmiotu
 13. System stopni szkolnych i punktowy (mieszany)

Dostępne terminy

2018-10-05
Termin2018-10-05
15.30
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 19


Powrót