Drukuj

Indywidualizacja jako podstawa skutecznej realizacji procesu nauczania

Rodzaj/formaInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej
Obszar tematycznyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Liczba godzin2 godz.
OrganizatorDorota Ksok-Borowska
Forma płatna

Informacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej w dniu 07 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Płonce Kościelnej

Opis

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania procesu dydaktycznego uwzględniającego różnice między uczniami . W trakcie szkolenia zostaną omówione różnice między uczniami dotyczące strategii uczenia się, stylu myślenia, kategorii inteligencji, temperamentu, sposobu percepcji bodźców, motywacji. Szczególna uwaga zostanie  zwrócona na omówienie rodzajów zróżnicowania procesu dydaktycznego w procesie kształtowania kompetencji kluczowych.

Program

Dostępne terminy

Drugi semestr
TerminDrugi semestr
godz. 14.00
ProwadzącyDorota Ksok-Borowska
Harmonogram
Miejsce szkoleniaSzkoła Podstawowa w Płonce Kościelnej

RejestracjaZapisz się


Powrót