Drukuj

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców)

Rodzaj/formaKurs doskonalący
Obszar tematycznyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Liczba godzin40 godz.
OrganizatorGrażyna Łaniewska
Forma płatnaNie
Opis

Szkolenie jest adresowane do wszystkich, którzy chcą: pomóc dziecku w jego rozwoju, wzmocnić z dzieckiem więź, budować konstruktywne relacje z dzieckiem/wychowankiem.

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności wychowawczych potrzebnych do budowania właściwej konstruktywnej relacji dorosły – dziecko, potrzebnych do rozwoju dziecka,; między  innymi: wspieranie samodzielności dziecka, motywowanie dziecka do współdziałania, budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.

W trakcie warsztatów uczestnik  uczy się: jak kochać mądrze, okazywać szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptować trudności i ograniczenia, dostrzegać starania i mocne strony dziecka oraz jak nauczyć dziecko respektowania  ograniczeń, egzekwować wymagania, pozwolić dziecku ponieść konsekwencje niewłaściwych zachowań.

Program jest rekomendowany.

Szkolenie jest prowadzone  w kilkunastoosobowej grupie, w formie warsztatowej, 40 godzin dydaktycznych.

Pierwsze zajęcia warsztatowe planowane są w I semestrze. Szkolenie obejmuje 10 sesji warsztatowych x 4 godziny dydaktyczne. Zajęcia  będą odbywać się w godzinach popołudniowych 15.45-19, lub w soboty w godz. 9-12/15. Termin kolejnych spotkań warsztatowych będzie ustalony na pierwszych zajęciach.

Program

W programie szkolenia są następujące zagadnienia:

 1. Wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
 2. Jak określać dziecku granice?
 3. Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami?
 4. Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
 5. Aktywne, wspierające słuchanie
 6. Motywowanie dziecka do współdziałania
 7. Karać dzieci?
 8. Wspieranie procesu usamodzielnienia się dziecka
 9. Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka.
 10. Jak uwolnić dziecko od narzuconych mu ról?
 11. Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?
 12. Jak mądrze chwalić dziecko?

Dostępne terminy

Brak wolnych terminów.

Powrót