Drukuj

Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji

Rodzaj/formaSeminarium
Obszar tematycznyKadra kierownicza
Liczba godzin14 godz.
OrganizatorElżbieta Chrabołowska, Ewa Ściana
Forma płatna150 zł
Opis

Zapraszamy do udziału w dwudniowym seminarium, które odbędzie się w Augustowie w Hotelu Warszawa.  Szkolenie prowadzone przez konsultantów CEN w Białymstoku i trenerów IBE gwarantuje pogłębienie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego, Design Thinking w edukacji oraz  technik motywacyjnych. Będzie okazją do wysłuchania wykładu Mariusza Kędzierskiego -  mówcy motywacyjnego. Wszystko to w pięknej scenerii  mazurskich jezior. 

 

Koszt udziału w seminarium – 150 zł.

Przyjazd uczestników na seminarium we własnym zakresie. Możliwość zwrotu kosztów dojazdu - szczegółowe informacje w trakcie szkolenia. Nocleg i wyżywienie w cenie seminarium. Ze względów organizacyjnych prosimy o dokonywanie rejestracji i wpłat jak najszybciej -ilość miejsc ograniczona. 

Proszę o przesyłanie danych do faktury  do Doroty Boublej – księgowej CEN - dorota.boublej@cen.bialystok.edu.pl -Jeśli nie potrzebujecie Państwo faktury przed dokonaniem wpłaty -  numer  konta -  CEN nr 66150013441213400956540000 z dopiskiem  - Seminarium w Augustowie . Wpłaty dopiero po otrzymaniu akceptacji  udziału w szkoleniu.

Prosimy o podanie dokładnych Państwa danych do wystawienia faktury potwierdzającej  wpłatę. Fakturę otrzymacie Państwo po zakończeniu seminarium.

Program

PROGRAM SEMINARIUM - GRUPA I - 22.10.2019 r. – 23.10.2019 r.

 

“ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI A WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI”

 

 

 

Czym jest ZSK i dlaczego jest potrzebny?  – DZIEŃ I

8:30 − 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 10:30

 

Moduł I Wprowadzenie do ZSK

 

 

·         Twój Motywacyjny kod DNA - wprowadzenie do uczenia się przez całe życie (LLL – lifelong learning) – Ewa Ściana – Dyrektor CEN, Elżbieta Chrabołowska – Wicedyrektor CEN,

·         Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie realizacji polityki uczenia się przez całe życie – Anna Fiedorczuk, Beata Sulima, Instytut Badań Edukacyjnych

10:30 − 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 12:15

 

Moduł II Procesy i narzędzia ZSK: opisywanie, włączanie, nadawanie kwalifikacji

               Anna Fiedorczuk, Beata Sulima, Instytut Badań Edukacyjnych

 

·         Narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich rola w integrowaniu                                   i systematyzowaniu kwalifikacji z edukacji formalnej i pozaformalnej - prezentacja

·         Kluczowe procesy i interesariusze ZSK – założenia, metody i narzędzia potwierdzania kwalifikacji – prezentacja i warsztaty

12:15 − 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

 

Moduł III Zintegrowany System Kwalifikacji jako uzupełnienie edukacji formalnej

                Anna Fiedorczuk, Beata Sulima, Instytut Badań Edukacyjnych

 

·         Omówienie roli i znaczenia narzędzia Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji  w procesie przygotowywania programów kształcenia i w pracy doradcy zawodowego/edukacyjnego

prezentacja i warsztaty

·         Zintegrowany System Kwalifikacji jako szansa dla oświaty i rynku pracy w kontekście zapisów ustawy Prawo Oświatowe – prezentacja i warsztaty

·         Podsumowanie seminarium;

14:00 − 15:00

 Przerwa obiadowa

18.00

Kolacja

 

 

 

 

 

O ZSK w szkole – DZIEŃ II

 

8:30 − 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 10:30

 

Moduł I Wprowadzenie do sesji warsztatowej -  Ewa Frołow, Joanna Biskup - IBE

 

 

·         Główne założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – jak o ZSK mówić w szkole

·          Design Thinking w edukacji - inspirujące studia przypadków

10:30 − 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 12:15

 

Moduł II   Design Thinking Jam – warsztat kreatywny - IBE

 

 

·         Proces Design Thinking-wprowadzenie

·         Prezentacja wyzwania projektowego

·         Generowanie pomysłów

12:15 − 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

 

Moduł III Design Thinking Jam – warsztat kreatywny - IBE

 

 

·         Prototypowanie i testowanie

·         Podsumowanie procesu

 

14:00 − 15:00

 Przerwa obiadowa

15:00 − 16:30

16.30 - 17.30

18.00

A gdybyś tak... – Mariusz Kędzierski o motywacji do uczenia się przez całe życie

Sesja networkingowa - Ewa Ściana - Dyrektor CEN, Elżbieta Chrabołowska - Wicedyrektor CEN

Zakończenie szkolenia

 

 

PROGRAM SEMINARIUM - GRUPA II -23.10.2019 r. – 24.10.2019 r.

 

“ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI A WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI”

 

 

 

Czym jest ZSK i dlaczego jest potrzebny?  – DZIEŃ I

 

8:30 − 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 10:30

 

Moduł I Wprowadzenie do ZSK

 

 

·         Twój Motywacyjny kod DNA - wprowadzenie do uczenia się przez całe życie (LLL – lifelong learning) – Ewa Ściana – Dyrektor CEN, Elżbieta Chrabołowska – Wicedyrektor CEN,

·         Zintegrowany System Kwalifikacji jako narzędzie realizacji polityki uczenia się przez całe życie – Anna Fiedorczuk, Beata Sulima, Instytut Badań Edukacyjnych

10:30 − 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 12:15

 

Moduł II Procesy i narzędzia ZSK: opisywanie, włączanie, nadawanie kwalifikacji

               Anna Fiedorczuk, Beata Sulima, Instytut Badań Edukacyjnych

 

·         Narzędzia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich rola w integrowaniu                                   i systematyzowaniu kwalifikacji z edukacji formalnej i pozaformalnej - prezentacja

·         Kluczowe procesy i interesariusze ZSK – założenia, metody i narzędzia potwierdzania kwalifikacji – prezentacja i warsztaty

12:15 − 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

 

Moduł III Zintegrowany System Kwalifikacji jako uzupełnienie edukacji formalnej

                Anna Fiedorczuk, Beata Sulima, Instytut Badań Edukacyjnych

 

·         Omówienie roli i znaczenia narzędzia Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji  w procesie przygotowywania programów kształcenia i w pracy doradcy zawodowego/edukacyjnego

prezentacja i warsztaty

·         Zintegrowany System Kwalifikacji jako szansa dla oświaty i rynku pracy w kontekście zapisów ustawy Prawo Oświatowe – prezentacja i warsztaty

·         Podsumowanie seminarium;

14:00 − 15:00

 Przerwa obiadowa

15:00 − 16:30

A gdybyś tak... – Mariusz Kędzierski o motywacji do uczenia się przez całe życie

18.00

Kolacja

 

 

 

 

 

O ZSK w szkole

PROGRAM SEMINARIUM – DZIEŃ II

 

 

8:30 − 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 10:30

 

Moduł I Wprowadzenie do sesji warsztatwej  - Ewa Frołow, Joanna Biskup IBE

 

 

·         Główne założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – jak o ZSK mówić w szkole

·          Design Thinking w edukacji - inspirujące studia przypadków

10:30 − 10:45

Przerwa kawowa

10:45 – 12:15

 

Moduł II   Design Thinking Jam – warsztat kreatywny - IBE

 

 

·         Proces Design Thinking-wprowadzenie

·         Prezentacja wyzwania projektowego

·         Generowanie pomysłów

12:15 − 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 14:00

 

Moduł III Design Thinking Jam – warsztat kreatywny - IBE

 

 

·         Prototypowanie i testowanie

·         Podsumowanie procesu

 

14:00 − 15:00

16.30- 17.30

 

18.00

 Przerwa obiadowa

 

 - Sesja networkigowa - Ewa Ściana - Dyrektor CEN, Elżbieta Chrabołowska - Wicedyrektor CEN

 

ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dostępne terminy

2019-10-22 — 2019-10-23
Termin2019-10-22 — 2019-10-23
ProwadzącyElżbieta Chrabołowska, Ewa Ściana, Beata Sulima, Anna Fiedorczuk, Ewa Frołow, Joanna Biskup, Mariusz Kędzierski
Harmonogram
Miejsce szkoleniaHotel Warszawa

Augustów

RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 10

2019-10-23 — 2019-10-24
Termin2019-10-23 — 2019-10-24
Zintegrowany System Kwalifikacji a wyzwania współczesnej edukacji
ProwadzącyElżbieta Crabołowska, Ewa Ściana, Beata Sulima, Anna Fiedorczuk, Ewa Frołow, Joanna Biskup, Mariusz Kędzierski
Harmonogram
Miejsce szkoleniaHotel Warszawa

Augustów
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 6


Powrót