Drukuj

Ilościowa i jakościowa analiza osiągnięć ucznia w zakresie efektów z podstawy programowej

Rodzaj/formaWarsztat
Obszar tematycznyEdukacja zawodowa
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Opis

Termin:  w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 (przewidywany miesiąc - luty)

Prowadzący: Ryszard Kuliński

Adresat: Kadra kierownicza i nauczyciele kształcenia zawodowego

Cele:

 • wykorzystanie pomiaru dydaktycznego w badaniu osiągnięć ucznia,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie sporządzania tabeli zbiorczej testowania,
 • analiza ilościowa osiągnięć ucznia,
 • analiza jakościowa osiągnięć ucznia,
 • sporządzanie raportu z badań osiągnięć ucznia przez nauczyciela,
 • doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania wyników sprawdzianów

 

Program
 1. Wprowadzenie – jakość kształcenia
 2. Trzy rodzaje analiz osiągnięć uczniów
 3. Sprawdzanie osiągnięć uczniów z wykorzystaniem pomiaru dydaktycznego - testowanie
 4. Sporządzanie tabeli zbiorczej wyników testowania
 5. Analiza ilościowa osiągnięć uczniów
 6. Analiza jakościowa osiągnięć uczniów sprawdzanych testem
 7. Analiza jakościowa osiągnięć uczniów sprawdzanych inną formą sprawdzania niż test
 8. Raport z badan osiągnięć ucznia
 9. Komunikowanie wyników sprawdzianów
 10. Wykorzystanie wyników analiz w zakresie badań osiągnięć uczniów

Dostępne terminy

2019-02-27
Termin2019-02-27
15.30, sala 111
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 17


Powrót