Drukuj

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z opinią i orzeczeniem– co to jest, jak to zrobić.

Rodzaj/formaInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej
Obszar tematycznyWychowanie, profilaktyka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Liczba godzin4 godz.
OrganizatorAnna Karpowicz
Forma płatna400 zł
Opis

INFORMACYJNE  SZKOLENIE  RADY  PEDGOGICZNEJ

Oferta tylko dla Rad Pedagogicznych!  Podany termin jest przypadkowy.  Szkolenia odbywają się w środy. Zainteresowanych Dyrektorów Szkół proszę o kontakt na e-maila.

anna.karpowicz@cen.bialystok.edu.pl

Adresatami jest cała rada pedagogiczna. Omówione zostaną trzy sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych w praktyce szkolnej. Przeanalizowane zostaną dostosowania wymagań pod względem metod i form pracy z uczniem oraz pod względem realizacji podstawy programowej. Po wcześniejszej analizie dokumentów szkolnych, zostaną podane propozycje ewentualnej modyfikacji i dostosowania do potrzeb i możliwości ucznia.

Forma szkolenia jest informacyjna. W zależności od potrzeb część II dodatkowego szkolenia jest realizowana całościowo w formie warsztatowej.

Termin realizacji: rok 2019/2020 

Program

Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
ProwadzącyAnna Karpowicz
Harmonogram
Miejsce szkolenia

RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 19


Powrót