Drukuj

Organizacja i prowadzenie spotkań zbiorowych i indywidualnych z rodzicami z wykorzystanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Rodzaj/formaKurs doskonalący
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin12 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Forma płatnaNie
Opis

Cele: dokonanie oceny umiejętności w zakresie prowadzenia spotkań z rodzicami, przypomnienie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej, doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań zbiorowych z rodzicami, doskonalenie umiejętności nauczyciela w zakresie organizacji spotkań indywidualnych z rodzicem, wykorzystanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej w prowadzeniu rozmów z rodzicami, zapoznanie z inna formą wywiadówki

Liczba godzin: 12

Adresat: Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

Program

  I. Komunikacja werbalna i niewerbalna oraz organizacja i prowadzenie spotkań indywidualnych z rodzicami

 1. Elementy komunikacji werbalnej
 2. Komunikaty niewerbalne w rozmowach indywidualnych
 3. Zachowania asertywne
 4. Zachowania podczas komunikacji nauczyciel – rodzic
 5. Postawy rodziców ważne przy spotkaniach indywidualnych
 6. Formy kontaktów indywidualnych nauczyciela i rodziców
 7. Organizacja indywidualnych spotkań z rodzicem
 8. Zasady, o których należy pamiętać prowadząc rozmowę indywidualną z rodzicami
 9. Warunki dobrej rozmowy indywidualnej nauczyciela z rodzicem
 10. Prowadzenie spotkań indywidualnych nauczyciela z rodzicem w różnych sytuacjach
 11. Planowanie i prowadzenie spotkania indywidualnego z rodzicami

 

II. Organizacja i prowadzenie spotkań zbiorowych z rodzicami

 1. Charakterystyka szkoły i rodziców
 2. Działania nauczyciela i rodzica w zakresie kontaktów w sprawie ucznia/uczniów
 3. Bariery komunikacyjne po stronie nauczyciela, rodzica
 4. Ocena umiejętności w zakresie prowadzenia zebrań z rodzicami – ćwiczenie
 5. Trzy grupy rodziców - ćwiczenie
 6. Formy kontaktów zbiorowych
 7. Planowanie, organizacja i prowadzenie spotkanie klasowego
 8. Ćwiczenie - planowanie spotkania klasowego
 9. Przestrzeganie zasad komunikacji niewerbalnej podczas spotkań zbiorowego z rodzicami – ćwiczenie
 10. Inna forma wywiadówki

Dostępne terminy

2020-02-04 — 2020-02-20
Termin2020-02-04 — 2020-02-20
Godzina15.00, sala 111
SalaSala 111   -   2020-02-04   -   godz. 15:00
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 1


Powrót