Drukuj

Poznanie zasad funkcjonowania szkoły w tym prawa oświatowego przez stażystę

Rodzaj/formaKurs doskonalący
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin12 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Forma płatnaNie
Opis

Cele: doskonalenie umiejętności korzystania z prawa oświatowego szczególnie wewnątrzszkolnego w zakresie organizacji i funkcjonowania szkoły, zapoznanie z podziałem prawa i hierarchią aktów prawnych, zdobycie wiedzy na temat budowy: ustawy, rozporządzenia, prawa wewnątrzszkolnego, analiza znajomości i stosowania prawa wewnątrzszkolnego przez nauczycieli, zapoznanie z ustawą o systemie oświaty, prawo oświatowe, kartą nauczyciela i wybranymi ustawami obowiązującymi w oświacie, zapoznanie z wybranymi rozporządzeniami w zakresie funkcjonowania szkoły i zapewnienia  bhp, zapoznanie z prawem wewnątrzszkolnym.

Liczba godzin: 12

Adresat: Nauczyciele odbywający staż na nauczyciela kontraktowego i inni zainteresowani

Program
 1. Diagnoza uczestników
 2. Powinności i wymagania na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz kryteria oceny pracy nauczyciela stażysty
 3. Akty prawne regulujące tworzenie prawa - podział prawa, hierarchia i budowa aktów prawnych
 4. Znajomość prawa wewnątrzszkolnego przez nauczyciela – ćwiczenie metodą metaplanu
 5. Akty prawa wewnątrzszkolnego w zakresie organizacji i funkcjonowania szkoły – podział - ćwiczenie:
 • dokumentacja kształcenia - dydaktyczna,
 • dokumentacja wychowawcza,
 • dokumentacja w zakresie bhp,
 • dokumentacja w zakresie form krajoznawstwa i turystyki,
 • regulaminy,
 • procedury,
 • programy realizowane przez szkole,
 • inne dokumenty
 1. Charakterystyka aktów prawa wewnątrzszkolnego
 2. Ustawy dotyczące oświaty
 3. Rozporządzenia dotyczące oświaty
 4. Charakterystyka wybranych rozporządzeń w zakresie: bhp, dokumentacji pedagogicznej, organizacji form krajoznawstwa i turystyki, inne związane z funkcjonowaniem szkoły
 5. Zmiany w prawie oświatowym

Dostępne terminy

Drugi semestr
TerminDrugi semestr
Prowadzący
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 Białystok
RejestracjaZapisz się   zapisy na listę rezerwową


Powrót