Drukuj

Działania nauczyciela motywujące ucznia do uczenia się podejmowane na etapie planowania i realizacji zajęć

Rodzaj/formaInformacyjne szkolenie członków rady pedagogicznej
Obszar tematycznyRozwój osobisty i zawodowy nauczyciela
Liczba godzin3 godz.
OrganizatorRyszard Kuliński
Forma płatna300 zł
Opis

Termin: do ustalenia ze szkołą. Wyznaczona osoba ze szkoły zgłasza szkołę przez zalogowanie się i zgłoszenie na tę ofertę i kontaktuje się z  organizatorem szkolenia i ustala termin szkolenia. Po uzgodnieniu terminu szkolenia termin zostaje naniesiony do tej oferty

Cele: usystematyzowanie wiadomości o  motywacji, motywowaniu, motywie, dobór działań w zakresie motywowania uczniów do uczenia się,  doskonalenie umiejętności w zakresie motywowania  uczniów w procesie   nauczania i uczenia się z wykorzystaniem elementów metodycznych

Adresaci: nauczyciele zgłoszonej szkoły

Program
 1. Wprowadzenie do motywacji - czynniki różnicujące działania ucznia w zależności od typu układu nerwowego,
 2. Motywacja i jej rodzaje, motyw, motywowanie
 3. Potrzeba uczenia się
 4. Motyw osiągnięć
 5. Czynniki wpływające na wyniki w nauce - ćwiczenie
 6. Czynniki wpływające na rozwój motywacji uczniów zależne od nauczyciela
 7. Relacje łączące nauczanie z uczeniem się
 8. Zasady nauczania a motywacja ucznia do uczenia się – charakterystyka
 9. Działania nauczyciela motywujące ucznia do uczenia się - ćwiczenie
 10. Jak rozpoznać ucznia zmotywowanego i nie zmotywowanego
 11. Motywacja przy realizacji zadania - ćwiczenie
 12. Pięć zasad skutecznej motywacji

Dostępne terminy

Cały rok szkolny
TerminCały rok szkolny
ProwadzącyRyszard Kuliński
Harmonogram
Miejsce szkoleniaCentrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
ul.Złota 4
15-016 BiałystokRejestracjaZapisz się   wolne miejsca: 1


Powrót