Sieci współpracy i wsparcia

Sieć - Aktywna tablica

Sieć "Aktywna tablica” tworzą e-koordynatorzy szkół uczestniczących w rządowym programie na lata 2017-2019 rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

"Aktywna tablica” to rządowy program na lata 2017-2019 rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

 Jednym z wytycznych programu jest uczestniczenie w co najmniej 3 spotkaniach w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli, jak również uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK.

Aby zgłosić chęć uczestniczenia w Sieci Aktywna Tablica prosimy o kontakt na adres mailowy: katarzyna.gagan@cen.bialystok.edu.pl lub anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.p

Zapraszamy do rejestracji na szkolenia w ramach sieci, których tematyka i terminy są następujące:

  1. Wykorzystanie narzędzi TIK w edukacji / 13 marca, środa, godz. 15.30
  2. Przygotowanie materiałów i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej / 17 kwietnia, środa, godz. 15.30
  3. WebQuest jako praktyczne narzędzie w pracy nauczyciela / 7 maja, wtorek, godz. 15.30

Koordynatorzy: Katarzyna Gagan, Anna Krawczuk