Aktualności

Szkolne przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów

#CEN 2021-11-20
      

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

zapraszają

Dyrektorów i Wicedyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

na warsztat

Szkolne przywództwo skoncentrowane na uczeniu się uczniów

Dzięki temu warsztatowi nauczyciele, z którymi współpracujesz, wezmą więcej odpowiedzialności za jakość uczenia się w szkole. Będą bardziej świadomie kształtować opinię rodziców, samorządu i innych zainteresowanych .

Cel:
Przygotowanie dyrektorów szkół do działań koncentrujących uwagę nauczycieli na jakości uczenia się uczniów.

Co zyskasz dzięki udziałowi w warsztacie

  • zrobisz pierwszy krok w zmianie polegającej na skoncentrowaniu szkoły na procesie uczenia się zamiast nauczania,
  • wskażesz nauczycielom narzędzia ułatwiające proces uczenia się uczniów oraz jego obserwację,
  • zaproponujesz organizację wspólnego uczenia się nauczycieli, w tym formy korzystnej i bezpiecznej wymiany doświadczeń,
  • skuteczniej zachęcisz do współpracy w radzie pedagogicznej na rzecz uczenia się uczniów,
  • zastosujesz narzędzia komunikacyjne służące przyjmowaniu odpowiedzialności nauczycieli za proces uczenia się w szkole i ich samodzielności.

Adresaci szkolenia:
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych zainteresowani skutecznymi działaniami na rzecz lepszej jakości uczenia się uczniów, dzielenia się z nauczycielami odpowiedzialnością za tę jakość i budowania zbiorowej skuteczności nauczycieli.

Termin:
8 grudnia 2021 ; godz. 10.30

Czas trwania szkolenia:
2 sesje x 90 minut efektywnej pracy, z przerwą kawową.

Prowadzący:
Dwóch trenerów, dyrektorów praktyków realizujących we własnych szkołach programy rozwojowe CEO.

Po szkoleniu:
Uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz linki do przydatnych dyrektorowi narzędzi sprawdzonych w programach CEO.

Szkolenie jest bezpłatne dzięki finansowaniu przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

REJESTRACJA