Aktualności

Konferencja „Laboratoria przyszłości – wsparcie szkół w budowaniu kompetencji uczniów”

#CEN 2022-05-18

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej rządowemu programowi Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Laboratoria przyszłości”.

Konferencja odbędzie się 27 maja o godz. 10.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku przy ul. Złotej 4.

Celem konferencji jest promocja inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech „Laboratoria Przyszłości”.  

Program jest skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. 

W dalszym etapie MEN planuje rozwój programu i objęcie wsparciem finansowym szkół ponadpodstawowych,  szkół niepublicznych oraz polskich szkół za granicą.

Celem programu „Laboratoria przyszłości” jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Programu szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną propozycje wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt z katalogu wyposażenia podstawowego i dodatkowego, opisanego w Programie, które będzie mogło być kupowane przez szkoły w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości. 

Adresatami konferencji są dyrektorzy i nauczyciele szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły.

Zapraszamy do udziału w konferencji – LINK DO REJESTRACJI