Światowy Dzień AIDS 

Literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku

 1. Administracyjnoprawne środki zapobiegania i zwalczania HIV/AIDS / Jędrzej Bujny. -Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. (BW 166977)
 2. AIDS - wyzwanie dla człowieka / pod red. Kazimierza Imielińskiego ; [zespół aut. Marian Ciesielski et al.]. -Warszawa : "Sfinks", 1990. (BW 133331)
 3. AIDS : co to jest i jak z tym walczyć ? / Vojislav Šuvaković ; [z serboch. tł. Bożena Nowak].-Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987. (BW 121990, BW 121991 )
 4. AIDS : nowa choroba / Zofia Kuratowska.-Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986. (BW 115832)
 5. AIDS : pytania i odpowiedzi / Jacek Juszczyk.-Warszawa : "Epoka", 1987. (BW 121338)
 6. AIDS [Acquired Immune Deficiency Syndrome] : nabyty zespół zaniku odporności / Aleksander B. Skotnicki ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.-Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. (BW 115053, BW 115054)
 7. AIDS i prawo karne / pod red. Andrzeja J[ana] Szwarca.-Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1996. (BW 141170, BW 141171)
 8. AIDS zmowa milczenia / Gene Antonio ; przeł. [z ang.] Jacek Szacki.-Gdańsk : "Exter", 1993. (BW 137779)
 9. Antropologia seksualności : teoria, etnografia, zastosowanie / red. nauk. Agnieszka Kościańska ; tł. Michał Petryk.-Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. (BW 168959)
 10. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Cz.1 / Andrzej Jaczewski.- Wyd. 3.-Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. (BW 147160, BW 148111)
 11. Cataloque of school teaching aids.-Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. (BW 55631)
 12. Choroba jako metafora ; AIDS i jego metafory / Susan Sontag ; przeł. Jarosław Anders.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999. (BW 143942)
 13. Człowiek a AIDS / aut. John Arnold [et al.] ; "Res Humanae" Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej.-Lublin : Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994. (BW 137141, BW 137142, BW 151787, BC 37.016 przysposobienie do życia w rodzinie / 137140)
 14. Działania wśród młodzieży : podręcznik szkoleniowy n. t. profilaktyki AIDS / [pod red. Wiesława Sokoluka ; tł. [z ang.] Leonard Furga] ; Federacja Stowarzyszeń CK [Czerwonego Krzyża] i CP [Czerwonego Półksiężyca], Światowa Organizacja Skautów, [Polski Czerwony Krzyż].-[Wyd. 2 popr.].-Warszawa : PCK, 1995. (BW 138912, BC 37.018 / 138911)
 15. Encyklopedia "białych plam". T. 1, Abakanowicz Piotr - Armia Ludowa / [red. Marzena Korytkowska et al. ; aut. haseł Czesław Stanisław Bartnik et al.].- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2000. (BW 145440)
 16. Epidemia HIV/AIDS na tle historycznym : wybrane zagadnienia pedagogiczno-wychowawcze / Krystyna Komosińska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.-Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 1999. (BW 145220)
 17. HIV a układ odpornościowy / Barbara Płytycz ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Zoologii.- Wyd. 4.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. (BW 147495)
 18. Homoseksualizm - sprawa prywatna? / [Bogdan Gierdziewicz et al.].-Kielce : "Jedność", 1998. (BW 148449)
 19. Mity o bezpiecznym seksie , a AIDS / Michael Brodman, John Thacker, Rachel Kranz ; [przekł. z ang. Hanna Górecka].-Wyd. 2 popr. i uzp.-Warszawa : "Elma Books", 1999. (BW 143644, BW 149226)
 20. Najważniejsze pytania o HIV i AIDS / Aneta Cybula [et al.].- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. (BW 166976)
 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza za zakażenie HIV / Rafał Szczepaniak.-Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1999. (BW 149235)
 22. Porozmawiajmy o Aids : poradnik dla nastolatków, rodziców i nauczycieli / Lynda Madaras ; przekł. z ang. Alicja Dobrzańska ; red. nauk. prof. dr hab. med. Andrzej Stapiński.-Warszawa : "Bis", 1997. (BW 143370)
 23. Pozytywne życie : o profilaktyce HIV/AIDS dla edukatorów / Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Joanna Dec.-Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. (BW 169465)
 24. Pracownik socjalny wobec AIDS / Ryszard Majer.-Częstochowa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze AV, 2004. (BW 153080)
 25. Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży : aktualny stan badań na świecie i w Polsce / Szymon Grzelak.-Wyd. 2. rozsz.-Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2009. (BW 167493, BW 163755, BC 613.8 / 163754 )
 26. Program profilaktyki szkolnej : w zakresie AIDS i chrób przenoszonych drogą płciową / Alan Carr ; przekł. [z ang.] Anna Sawicka-Chrapkowicz.-Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. (BW 151749, BC 37.016 przysposobienie do życia w rodzinie / 151748)
 27. Przeciw AIDS : spotkania z młodzieżą / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Jeleniej Górze.-Jelenia Góra : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992. (BC 135271)
 28. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL.-Wyd. 2.-Lublin : TNKUL, 1993. (BW 136024, BW 136025, BW 154127, BW 162325, BW 162326, BC 613.8 / 136023)
 29. Ryzykowna dekada : seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS : studium porównawcze 1977-2001-2005 / Zbigniew Izdebski.-Wyd. 2 popr.-Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. (BW 167208)
 30. Scenariusze zajęć z wychowania do życia w rodzinie dla klasy 7 i 8 szkoły podstawowej w oparciu o książkę "Wędrując ku dorosłości" / Grażyna Węglarczyk.-Kraków : Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, 1999. (BW 147155)
 31. Seksualność dzieci i młodzieży : pół wieku badań i refleksji / Andrzej Jaczewski.-Warszawa : Difin, 2014. (BW 171436, BW 171494)
 32. Słownik AIDS / Sarah Barbara Watstein, Karen Chandler, M.D. ; z ang. przeł. Michał Dubrowski [i in.].-Warszawa : "Elma Books", 2001. (BC 61 / 152306)
 33. Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów - kandydatów na nauczycieli : raport z badań / red. naukowa Jan A. Malinowski ; przy współpr. Grzegorza Kasprzyckiego ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studium Pedagogiczne, Urząd Marszałkowski w Toruniu. Biuro Pełnomocnika Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV/AIDS.- Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2005. (BC 613.8 / 159929)
 34. Warsztat pracy pedagoga : zbiór scenariuszy i konspektów. Z. 4 / Gajewska Grażyna, Anna Szczęsna, Artur Doliński.-Zielona Góra : Stowarzyszenie Edukacyjne Pedagogów Praktyków "Cogito", 2000. (BW 147245, BC 37.064.2 godzina wychowawcza / 147244)
 35. Wybrane problemy pracy socjalnej w mieście / Jolanta Sokołowska, Małgorzata Szpunar, Jolanta Wojciechowska ; ze wstępem Marii Mendel.-Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. (BW 171770)
 36. Wychowanie do tolerancji : teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scenariusze zajęć / Gajewska Grażyna, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska.-Zielona Góra : PEKW "Gaja", 2006. (BW 160625, BC 37.064.2 / 160624)
 37. Zagrożenia zdrowia i życia człowieka : (wybór zagadnień) / Kazimierz Kośmider, Marian Sygit ; Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie.-Koszalin : "Miscellanea" : Wydawnictwa Uczelniane BWSH. (BW 147507)
 38. Zakażenie HIV i choroba AIDS : praca zbiorowa / [red. Bożena Chicińska, Anna Moraczewska].-Warszawa : "Elma Books", 2001. (BW 152305)
 39. Życie w ludzkich rękach : podstawowe zagadnienia bioetyczne / Wojciech Bołoz.-Warszawa : Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej : "Adam", 1997. (BW 149249, BC 1 / 146819)
 40. Trudne rozmowy na poważne tematy, czyli jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o AIDS / Aleksandra Kubala-Kulpińska. // Głos Pedagogiczny . - 2017 nr 12, s. 52-55
 41. Wiedza na temat HIV/AIDS oraz ryzykownych zachowań seksualnych wśród młodzieży studenckiej / Ewa Konefał-Racińska .// W: Jakość życia w procesie rozwoju dzieci i młodzieży / pod red. Zofii Palak [i in.]. - S. 197-221
 42. Cenny stan hipokryzji / Elliot Aronson // Charaktery . - 2012, nr 2, s. 70-71
 43. HIV i AIDS zagrożenia naszych czasów / Magdalena Goetz. // Głos Pedagogiczny . - 2015, nr 6, s. 16-19
 44. Ochrona młodego pokolenia w kontekście pandemii zakażeń wirusem HIV i zachorowań na AIDS / Beata Ciupińska // W: Edukacja i bezpieczeństwo w dobie globalizacji. - S. 219-230
 45. Żyję bez ryzyka AIDS [Film] / scen. i reż. Barbara Golańska ; zdj. Artur Głupczyk.-Kraków : Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, 2001 (Kraków : Filmrec, 2000). (ZS Medycyna/Kv 1111 P)
 46. Aids [Film] : jak go uniknąć / konsultacja Andrzej Stapiński.-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999,([B.m.]:AIMS Media, [199?]) ([B.m.] : AIMS Media, [199?]). (ZS Medycyna/Kv 836 P)
 47. Zagrożenia zdrowia [Film] / reż. Barry Purkis ; real. Luc Hermann.-Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2004]. (ZS Nałogi/Kv 1059 P)
 48. HIV i inne zakażenia przenoszone drogą płciową [Dokument elektroniczny] / Krajowe Centrum ds. AIDS.-Warszawa : Krajowe Centrum ds. AIDS, 2001. (Szczecin : Ambient, 2001). (ZS Progr. komp./CD 1455)
 49. Plus minus [Film] / scen. i reż. Paweł Strumiński.-Kraków : Instytut Profilaktyki Uniwersalnej, [2019]. (ZS Wych do życia/CD 3696)
 50. Pozytywny [Film].-Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych Nauka, 2009. (ZS Medycyna/CD 1226)
 51. Społeczne zagrożenia [Film] / reż i real. Fiona Connelly ; real. All Seserronora ; real. Christe Carriere.-Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2007 (Francja ; USA : Novorprod Owl : Arte France : Home Bix Office, 1989 , 2005). (ZS Nałogi / CD 723)

oprac. Alicja Juszkiewicz