Fiodor Dostojewski – pisarz i myśliciel

W posiadaniu Biblioteki Pedagogicznej:

Utwory:

 1. Aforyzmy / Fiodor Dostojewski ; wyboru dokonali i przeł. [z ros.] Zbigniew Podgórzec i Ryszard Przybylski ; notę wstępną napisał Z. Podgórzec. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.  (BW 64241)
 2. Białe noce : opowiadania / Fiodor Dostojewski ; tł. [z ros.] Władysław Broniewski, Gabriel Karski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986.(BW 155940)
 3. Biedni ludzie / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Andrzej Stawar. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.(BW 80675)
 4. Biesy : powieść w trzech częściach / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Tadeusz Zagórski, Zbigniew Podgórzec. - Londyn : "Puls", 1992. (BW 139005)
 5. Bracia Karamazow : powieść w czterech częściach z epilogiem / Fiodor Dostojewski ; przeł. Aleksander Wat ; oprac. Józef Smaga. - Wyd. 2. przejrz. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2013.(BW 171860)
 6. Idiota / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Jerzy Jędrzejewicz. - [Wyd. 2 w tym wyborze]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.(BW 154923)
 7. Dzieła wybrane. T. 1, Zbrodnia i kara ; Wspomnienia z domu umarłych ; Gracz / Fiodor Dostojewski ; przeł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski, Władysław Broniewski. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. BW 105797)
 8. Dzieła wybrane. T. 2, Idiota ; Skrzywdzeni i poniżeni / Fiodor Dostojewski ; przeł. Jerzy Jędrzejewicz, Władysław Broniewski. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.( BW   105798)
 9. Dzieła wybrane. T. 3, Biesy ; Łagodna ; Sobowtór / Fiodor Dostojewski ; przeł. Tadeusz Zagórski, Zbigniew Podgórzec, Gabriel Karski, Seweryn Pollak. - Wyd. 1 w tej ed. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.(BW 105799)
 10. Dziennik pisarza. T.1, 1847-1874 / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Maria Leśniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.(BW 155936)
 11. Dziennik pisarza. T.2, 1876 / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Maria Leśniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.(BW 155937)
 12. Dziennik pisarza. T.3, 1877-1881 / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Maria Leśniewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.(BW 155938)
 13. Idiota / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Jerzy Jędrzejewicz. - [Wyd. 2 w tym wyborze]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.(BW 154923)
 14. Listy / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros. ] i komentarz oprac. Zbigniew Podgórzec i Ryszard Przybylski. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1979.(BW 81051)
 15. Łagodna : opowiadanie fantastyczne / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Gabriel Karski. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.(BW 148590)
 16. Młodzik / Fiodor Dostojewski ; tł. [z ros.] Jerzy Polecki. - Białystok : Instytut Wydaw. "Kreator", 2003.( BW 157593)
 17. Notatki z podziemia ; Gracz / Fiodor Dostojewski ; [tł. z ros. Gabriel Karski, Władysław Broniewski]. - Londyn : "Puls", 1992.(BW 144901)
 18. O miłości / Fiodor Dostojewski ; [tł. z ros.]. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.(BW 125005)
 19. Opowieści fantastyczne / Fiodor Dostojewski ; wybór, przekł. [z ros.] i posł. Marii Leśniewskiej. - [Wyd. 2 popr.]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.(BW 124681)
 20. Sobowtór i inne opowiadania 1846-1848 / Fiodor Dostojewski ; [tł. Seweryn Pollak, Gabriel Karski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962.(BW 24629)
 21. Wspomnienia z domu umarłych ; Gracz / Fiodor Dostojewski ; przeł. [z ros.] Czesław Jastrzębiec-Kozłowski, Władysław Broniewski. - [Wyd. 2 w tym wyborze]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.(BW 154922)
 22. Z notatników / Fiodor Dostojewski ; wybrał, przeł. [z ros.], słowem wstępnym i przypisami opatrzył Zbigniew Podgórzec. - Warszawa : "Czytelnik", 1979.(BW 81956)
 23. Zbrodnia i kara / Fiodor Dostojewski ; przeł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski ; oprac. Tamara Cieśla. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2009.(BW 167016)

Utwory w oryginale:

 1. Belyje noci ; Netocka Nezvanova ; Krotkaja ; Bednye ljudi / Fiodor M. Dostojewski. - Leningrad : "Chudożestvennaja Literatura", 1983.(BW 146373)
 2. Brat'â Karamazovy : roman v četyreh častâh s èpilogom. F. M. Dostoevskij ; [vstup.] K. Tun'kin. - Moskva : Hudožestvennaâ Literatura, 1973.(BW 167841)
 3. Dnevnik' pisatelâ : za 1876 g. / F. M. Dostoevskij. - Wyd. 3. - C.-Peterburg' : Tipografiâ brat. Panteleevyh', 1888.(BC Cimelia / 118467)
 4. Idiot : roman v četyreh častâh / Fedor Dostoevskij ; vstupit stat'â E. Starikovoj. - Kišinev : Kartâ Moldovehâckè, 1983.(BW 110403)

 Wokół pisarza i jego twórczości:

 1. Dostojewski - dramat humanizmów / Bohdan Urbankowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.(BW 75917)
 2. Dostojewski - myśl a forma / Halina Brzoza. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1984.(BW 156309)
 3. Dostojewski : między mitem, tragedią i apokalipsą / Halina Brzoza. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995.(BW 142743)
 4. Dostojewski i "przeklęte problemy" / Ryszard Przybylski. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2010.( BW   165970)
 5. Fiodor Dostojewski / Józef Smaga ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974.(BW 55802)
 6. Mój biedny Fiedia : dziennik / Anna Dostojewska ; przeł. oraz wstępem i koment. opatrzył Ryszard Przybylski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. Archiwum Czesława Miłosza.(BW   46933)
 7. Pisarz i Bóg : Dostojewski, Gogol, Tołstoj / Szymon (Romańczuk). - Białystok : Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego, 2013.(BW 173518)
 8. Sprawa Stawrogina / Maria Janion, Ryszard Przybylski ; posł. Tadeusz Komendant. - Warszawa : "Sic!", cop. 1996.(BW 139465)

Inspiracje do prowadzenia lekcji:

 1. Śmiertelnie potulna. Rzecz o obcości i potrzebie bliskości w opowiadaniu "Łagodna" F. Dostojewskiego (inspiracja metodyczna) / Andrzej Sosnowski// Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2017/2018, nr 4, s. 65-71
 2. "Jakbyś już umarł, a równocześnie żył" - piekło Raskolnikowa / Aleksandra Francuz// Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 3, s. 87-91
 3. Twórcy literatury obcej i ich dzieła : analizy lektur, wypracowania, życiorysy pisarzy : poradnik szkolny / Grażyna Łoś. - Białystok : "Printex", 2003.(BW 153846)
 4. Uwiedziony : Fiodor Dostojewski - "Zbrodnia i kara" / Tadeusz Garsztka, Barbara Twardzik// W: W granicach realizmu : trudne powieści w szkole średniej / Tadeusz Garsztka, Barbara Twardzik. - Kraków 2004. - S. 13-55.
 5. W granicach realizmu : trudne powieści w szkole średniej / Tadeusz Garsztka, Barbara Twardzik. - Kraków : "Znak", 2004.(BW 159011)
 6. Zbiór opracowań lektur szkolnych : liceum. Cz. 1, Cyprian Norwid, Jan Twardowski, Stanisław Wyspiański, Julian Stryjkowski, Joseph Conrad, Stefan Żeromski, Fiodor Dostojewski, Sofokles, Sławomir Mrożek, J.W. Goethe, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Witold Gombrowicz, Władysław Reymont, Zygmunt Krasiński / [red. Iwona Misiak]. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2010.( BC   821.162.1(091) A/Z 166467)
 7. Zbrodnia i kara - motyw siedmiu grzechów głównych w kulturze / Krzysztof Piłat// Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 58-74

 

                                                                         Oprac. Alicja Juszkiewicz