Pracownia do nauki języka niemieckiego już gotowa!

#Biblioteka #Medioteka 2021-03-30

Nauczanie zdalne jest przymusem, zarówno uczniowie jak i nauczyciele tęsknią za szkołą. Najważniejszym miejscem w szkole jest sala lekcyjna, w której dzieci spędzają większość czasu. Idea przyjaznej klasy szkolnej przyświecała nam, gdy w trudnym czasie pandemii przygotowywaliśmy taką salę. Zakupiono meble z firmy produkującej specjalistyczny sprzęt. Mamy Dobre Krzesła, które stworzył zespół naukowców, ich konstrukcja posiada wysokie parametry ergonomiczne. Meble są nie tylko estetyczne, ale ich kształt i kolorystyka pozwalają na wykorzystanie w samym procesie nauczania. Pomoce dydaktyczne są tak dobrane, aby pomóc uczniom w przyswajaniu wiedzy. Nawet kolor ścian sprzyja nauce. Co jeszcze można wykorzystać, aby zmotywować i ułatwić naukę dowiedzą się Państwo na naszych zajęciach doskonalących już tu na miejscu.

Zapraszamy, jak tylko zakończą się obostrzenia związane z pandemią.