Matura z języka niemieckiego 2023 bez tajemnic

#Biblioteka #Medioteka 2021-12-15

Temat: Matura z języka niemieckiego 2023 bez tajemnic

Termin: 24.01.2022 (poniedziałek) 9:00-12:00

Forma: Webinarium

Zapisy: https://www.cen.bialystok.pl/oferta-cen/szczegoly/2540/matura-z-jezyka-niemieckiego-2023-bez-tajemnic

LUB https://kurzelinks.de/7nmty

Opis:

Podczas webinarium omówione zostaną najważniejsze zmiany w formule egzaminu maturalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Uczestnicy/uczestniczki szkolenia dowiedzą się, jak mają się wprowadzone modyfikacje do nowej Podstawy programowej oraz tomu uzupełniającego do „Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego” opublikowanego w 2018 r. Omówione zostaną nowe rodzaje zadań oraz wymagane umiejętności do ich rozwiązania.

Zapraszam !