Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym  2019/2020

Wybór materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku

Zagadnienia ogólne

 1. Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2016 ( BW 174526)
 2. Diagnoza jako punkt wyjścia w projektowaniu działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych / Beata Ciupińska// W: Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. - Kraków 2016. - S. 165-174 (BW 175083)
 3. Edukacja medialna jako forma profilaktyki uzależnień medialnych dzieci i młodzieży : zarys problemu / Agnieszka Ogonowska// W: Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. - Kraków 2016. - S. 161-170 (BC  016 edukacja czytelnicza i medialna / 174664)
 4. Gry fabularne jako forma profilaktyki i terapii patologicznego korzystania z mediów / Roman Solecki// W: Człowiek i medium : Terapia - Rozwój - (Auto)narracja / red. nauk. Agnieszka Ogonowska. - Kraków 2016. - S. 71-82 (BW  174808)
 5. Młodzież - między ochroną a ryzykiem : wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek / redakcja naukowa Barbara Jankowiak, Agata Matysiak-Błaszczyk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017 (BW   176371)
 6. Narkotyki i dopalacze : zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / redakcja naukowa: Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski ; współpraca: Bronisław P. Rosik, Tomasz Zagajewski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016 (BW 175341)
 7. Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, współpraca autorska Zbigniew Staśczak. - Wyd. 3 zm., uzup. i uaktual. - Warszawa : Oficyna wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019 (BW  177064)
 8. Nowy obowiązkowy dokument: program wychowawczo-profilaktyczny : poradnik dyrektora szkoły : nowe regulacje prawne w zakresie wychowania i profilaktyki, etapy konstruowania nowego programu, organizacja prac rady pedagogicznej, przykład nowego programu wychowawczo-profilaktycznego / [Marzenna Czarnocka]. - Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2017 (BC 37.091 / 175529)
 9. Profilaktyka uzależnień młodzieży od nowych mediów - siecioholizm, socjomania internetowa, fonoholizm / Jolanta Jarczyńska// W: Młodzież - między ochroną a ryzykiem. - Poznań 2017. - S. 333-354 (BW  176371)
 10. Programy pracy szkoły : program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013 (BW 170207;  BC 37.091.214 / 170206)
 11. Przeciwdziałanie uzależnieniom : program zapobiegania zażywania środków psychoatywnych wśród dzieci i młodzieży / Jacek Szczepkowski// W: Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski. - Toruń 2015. - S. 155-184 ( BW   174526)
 12. Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień / [nadzór merytoryczny Tomasz Kowalewicz]. - Warszawa : Fundacja Praesterno, 2016 BW   174146  (BC  064 / 174145)
 13. Ryzyko uzależnienia młodzieży szkolnej od narkotyków : strategie profilaktyczne i interwencyjne podejmowane w środowisku lokalnym / Iwona Malorny. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016 (BW  174786)

Artykuły z czasopism

 1. Aby szkolna profilaktyka narkomanii nie była fikcją / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr [12] (104), s. 6-10
 2. Aspekty prawne zasad prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowaczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii / Katarzyna Syroka-Marczewska // Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2018, nr 3, s. 1-6
 3. Bezpieczne wakacje / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 6, s. 59-60
 4. Budowanie profesjonalnej profilaktyki e-uzależnień / Maciej Dębski // IT w Edukacji. - 2018, nr 1, s. 70-72
 5. Co wiemy o profilaktyce e-uzależnień? / Magdalena Rowicka // Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2019, nr 1, s. 14-18
 6. Diagnoza podstawą przeciwdziałania narkomanii / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr [5] (99), s. 59-62
 7. Ewaluacja ryzykownych zachowań uczniów / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 6, s. 36-39
 8. Jak rozmawiać o ryzyku / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 6, s. 61-62
 9. Lekcje wychowawcze a zagadnienia współczesnych programów wychowawczo-profilaktycznych / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr [12] (104), S. 37-41
 10. Narkotyki i dopalacze skuteczna profilaktyka w szkole / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 5, s. 46-49
 11. Profilaktyka nienawiści / Tomasz Kozłowski [i in.] // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 3, dod. Niezbędnik Dyrektora Szkoły, s. 63-85
 12. Profilaktyka substancji psychoaktywnych / Iwona Jakubowska // Wychowawca. - 2018, nr 9, s. 21-23
 13. Profilaktyka w szkołach / Robert Porzak // Remedium. - 2018, nr 12, s. 5-7
 14. System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w Polsce / Agnieszka Pisarska // Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2019, nr 1, s. 8-13
 15. Szkolny program profilaktyki / Anna Borkowska // Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2018, nr 2, s. 17-20

Trochę praktyki  (poradniki, scenariusze zajęć, dydaktyczne materiały audiowizualne)

 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Joanna Bąk [!], Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2016 (BW  176740)
 2. Do grobowej deski [Film] / reżyseria i scenariusz Katarzyna Mitka, Patrycja Majchrzak. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, [2015] (ZS  Nałogi / CD 3478)
 3. Dopalacze a ryzykowne zachowania młodych ludzi [Film] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016 (ZS  Nałogi/CD 3121)
 4. Dzieci ekranu : jak uzależnienie od ekranu przejmuje kontrolę nad naszymi dziećmi - i jak wyrwać je z transu / Nicholas Kardaras ; tłumaczenie Agnieszka Jarosz. - Wydanie I. - Warszawa : CeDeWu, 2018 (BW  176612)
 5. Jak asertywnie (skutecznie) odmawiać? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 5, s. 50-52
 6. Jeszcze tylko jeden sms...: fonoholizm u dzieci i młodzieży. Jak rozpoznać, jak pomóc? / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 9, s. 49-53
 7. Narkomania [Film] / real. Aleksandra Rymarowicz. - Kraków : Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon Katarzyna Król, cop. 2015 (ZS  Nałogi/CD 3181)
 8. Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić dzieci i młodzież? / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018 (BW 176373)
 9. Narkotyki i dopalacze : co powinni wiedzieć rodzice? / Mariusz Z. Jędrzejko, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Bellona ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej, cop. 2018  (BW 176404)
 10. Nasze dzieci w "dżungli życia" : jak pomóc im przetrwać? / Krzysztof Andrzej Wojcieszek. - Kraków : Katarzyna Król, Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2016 (BW 173990)
 11. Nudne filmiki o narkotykach [Film]. Cz. 1, Uzależnienie / scen. i oprac. Leszek Korzeniecki. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2016 (ZS  Nałogi / CD 3336)
 12. Nudne filmiki o narkotykach [Film]. Cz. 4, Amfetamina / scen. i oprac. Leszek Korzeniecki. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2017 (ZS Nałogi/CD 3504)
 13. Powstrzymać modę "na branie" [2 scenariusze zajęć] / Jolanta Łętowska// W: Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski. - Toruń 2015. - S. 195-204 (BW  174526)
 14. Profilaktyka nienawiści / Tomasz Kozłowski [i in.] // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 3, dod. Biezbędnik Dyrektora Szkoły, s. 63-85 [zawiera scenariusze lekcji]
 15. Trudne rozmowy na poważne tematy, czyli jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o AIDS / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2017, nr [10] (94), s. 52-55
 16. Uzależnienie od dopalaczy [Film] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016 (ZS Nałogi/CD 3122)
 17. Uzależnienie od gier komputerowych - jak z nim walczyć? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 10, s. 18-19
 18. Uzależnienia od komputera i Internetu : czy gry komputerowe to dobra forma spędzania wolnego czasu? [2 scenariusze zajęć wychowawczych] / Anna Kujawa// W: Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. nauk. Jan A. Malinowski. - Toruń 2015. - S. 205-212 (BW   174526)
 19. Wpływ dopalaczy na organizm człowieka [Film] / reż. i zdj. Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, cop. 2016  (ZS  Nałogi/CD 3120)
 20. Wsparcie trafione w punkt - 9 najczęściej popełnianych błędów i jak ich unikać / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. - 2019, nr [2] (106), s. 73-77
 21. Życie w sieci. [Film] Jestem tu, obok / scen. i reż. Dariusz Fedorowicz. - Kraków : Wydawnictwo WAM-Studio Inigo, [2015] (ZS  Nałogi/CD 2766)

                              

                                                                                                    Oprac. Aniela Maciejczuk