10 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom

Zapraszamy do udziału w akcji czytelnicznej 10 Białostocki Tydzień Czytania Dzieciom.

Białostockie obchody tygodnia czytania rozpoczną się w pierwszych dniach czerwca od uroczystej Inauguracji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. 

Następnie w kolejnych dniach czerwca w szkołach podstawowych i przedszkolach odbędą się imprezy czytelnicze. Na głośne czytanie udają się organizatorzy, partnerzy akcji, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy przedszkoli i szkół, rodzice i dziadkowie. 

Inicjatorami imprezy czytelniczej w Białymstoku są nauczyciele bibliotekarze zrzeszeni w białostockim oddziale Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. W roku 2012 wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Szkołą Podstawową Nr 19 w Białymstoku, przystąpili do organizacji 1 Białostockiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Od roku 2013 imprezę organizacyjnie i programowo wsparła Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki. 

Poprzez naszą akcję włączamy się w obchody ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, którego pomysłodawcą jest fundacja "ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom", prowadząca od 1998 roku wiele czytelniczych programów edukacyjnych i kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom”.

Informacje dotyczące akcji: strona www