9.rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej- poetki, eseistki, felietonistki; laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996)

W posiadaniu Biblioteki Pedagogicznej:

Utwory:

 1. Chwila / Wisława Szymborska. - Kraków : "Znak", 2002.( BW 149907)
 2. Dwukropek / Wisława Szymborska. - Poznań : "a5", 2005.( BW 157003)
 3. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie : korespondencja 1955-1996 / Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert ; opracowanie edytorskie Ryszard Krynicki. - Kraków : Wydawnictwo a5, 2018.( BW   176389)
 4. Koniec i początek / Wisława Szymborska. - Poznań : Wydawnictwo „a5”, 1996.(BW 139645)
 5. Lektury nadobowiązkowe / Wisława Szymborska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973.(BW   54949)
 6. Lektury nadobowiązkowe. Cz. 2 / Wisława Szymborska ; rys. Szymona Kobylińskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981.( BW 156156)
 7. Ludzie na moście / Wisława Szymborska. Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1988.( BW 127486)
 8.  Miłość szczęśliwa i inne wiersze / Wisława Szymborska ; [wiersze wybrał Ryszard Krynicki]. - Kraków : "a5", 2007.(BW 160381)
 9. Poezje / Wisława Szymborka ; przedm. Jerzego Kwiatkowskiego. - [Wyd. 3]. - Warszawa : "Alfa", 1987.(  BW 156159)
 10. Poezje / Wisława Szymborska ; wybrali, przełożyli i posłowiem opatrzyli Magnus J. Kryński, Robert A. Maguire. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989.( BW 129833)
 11. Poezje wybrane (II) / Wisława Szymborska ; wyboru dokonała aut. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.(BW 156157)
 12. Rymowanki dla dużych dzieci : z wyklejankami autorki / Wisława Szymborska. - Kraków : "a5", 2003.( BW 151721)
 13. Tarsjusz i inne wiersze / Wisława Szymborska ; oprac. graf. Barbara Gawdzik-Brzozowska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976.(  BW 69121)
 14. Tutaj = Here : new poems / Wisława Szymborska ; przekł. Clare Cavanagh. - Wyd. 2. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2012.( BW 168473)
 15. Tutaj / Wisława Szymborska. - Kraków : Znak, 2009.(BW 162484)
 16. Widok z ziarnkiem piasku : 102 wiersze / Wisława Szymborska ; [wyboru wierszy dokonała aut.]. - Poznań : "a5", 1996.(BW 151931)
 17. Wielka liczba / Wisława Szymborska. - Warszawa : "Czytelnik", 1976.(BW 65752)
 18. Wiersze wybrane / Wisława Szymborska ; wybór i układ aut. - Wyd. nowe, uzup. - Kraków : Wydawnictwo A5, 2010.(BW 168474)
 19. Wszelki wypadek / Wisława Szymborska. - Warszawa : "Czytelnik", 1972.(BW 156158)
 20. Wybór poezji / Wisława Szymborska ; wstęp i opracowanie Wojciech Ligęza. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2016.(BW 175282)
 21. Wybór wierszy / Wisława Szymborska. - (Warszawa) : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.( BW   55468)
 22. Wybór wierszy / Wisława Szymborska. - [Wyd. 2 uzup.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.(BW 79253)
 23. Wystarczy / Wisława Szymborska. - Kraków : Wydawnictwo a5, cop. 2011.(BW 168622)
 24. Życie na poczekaniu / Wisława Szymborska. - [Wyd. 1 w tej ed.]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1996.( BC 82-1/-9 / 139984)

Wokół twórczości i wokół osoby:

 1. 12 wyjątkowych postaci : polscy autorzy o marzeniach / zilustrowała Eluta Kidacka ; [redakcja Anna Belter]. - Poznań : Publicat, 2017.(BW 175993)
 2. Dwie twarze Wisławy Szymborskiej / Ewa i Stanisław Krajscy. - Warszawa : Wydawnictwo Św[iętego] Tomasza z Akwinu, 1996.( BW151848)
 3. Herbert, Szymborska, Różewicz : studia stylistyczne / Teresa Skubalanka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.(BW 162262)
 4. Nic zwyczajnego : o Wisławie Szymborskiej / Michał Rusinek. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2016.(BW 173738)
 5. Pamiątkowe rupiecie : biografia Wisławy Szymborskiej / Anna Bikont, Joanna Szczęsna. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012.(BW 168761)
 6. Poezje Wisławy Szymborskiej / oprac. Urszula Lementowicz. - [Wyd. 2]. - Lublin : "Biblioteka Wysyłkowa", 2003.(BW 157584)
 7. Syzyf poezji w piekle współczesności : rzecz o Wisławie Szymborskiej / Aneta Wiatr. - Warszawa : "Kram", 1996.(BW 151847)
 8. Szymborska : szkice / wstęp Jerzy Jarzębski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Literackie Open, 1996.(BW 139669)
 9. Szymborska : znaki szczególne : biografia wewnętrzna / Joanna Gromek-Illg. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020. (BW 178352)
 10. Świat poetycki Wisławy Szymborskiej / Jan Majda. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : "Tekst", 1996.(BW 153121)
 11. Wisława Szymborska / Anna Legeżyńska. - [Wyd. 2 (popr.)]. - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 1996.( BW 139650)

Inspiracje do prowadzenia lekcji:

 1. Analiza tekstów kultury na lekcjach języka polskiego: wymóg interdyscyplinarności / Barbara Matusiak// Polonistyka. - 2020, nr 2, s. 12-17
 2. Charakterystyka podmiotu lirycznego : Wisława Szymborksa, "Kot w pustym mieszkaniu" / Agnieszka Majerowicz// Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2017/2018, nr 2, s. 33-40
 3. Czym jest i czego uczy przypowieść? : scenariusz lekcji w klasie V / Luiza Ciepiela, Paulina Plaskota// Język Polski w Szkole dla IV-VI. - 2018/2019, nr 1, s. 89-98
 4. "...i popłoch i przepych i kłopot..." : Wisława Szymborska "Urodziny" / Grażyna Tomaszewska// Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 4, s. 68-83
 5. Lekcje z Szymborską / Leszek Żuliński. - Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, 1996.(BW   151835)
 6. Nieliterackie gatunki mowy jako tworzywo poezji Wisławy Szymborskiej / Agnieszka Warchałowska// W: Wiersze poetów XX wieku na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej : przygotowanie do dialogu z poezją w szkole : praca zbiorowa. Cz. 2, Interpretacje tekstów, scenariusze lekcji, pomysły ćwiczeń i zadań, teksty / pod red. Barbary Myrdzik. - Kielce 1998. - S. 11-31.( BC   37.016 język polski / 143536)
 7. ..."piszę, więc jestem - nie bezbronna..." : o Noblu dla Szymborskiej w Niemczech i Szwajcarii / Judith Arlt// Polonistyka. - 1997, nr 8, s. 461-465
 8. Skrępowana swoboda twórcy "napisanego" świata ("Radość pisania" W. Szymborskiej) / Anna Węgrzyniakowa// W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice 2000. - S. 382-385.
 9. Zbyt wcześnie : poetyckie refleksje na temat śmierci dziecka / Ewa Rot// Interpretacje porównawcze. - Warszawa 2006. - S. 48-55.
 10. "Ze wszystkich stron świata", czyli jak stworzyć Muzeum Poetyckie Wisławy Szymborskiej - cykl lekcyjny / Anna Biernacka// W: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków 2011. - S. 146-165.

    oprac. Alicja Juszkiewicz