Współpraca rodziców i szkoły

Najnowsza literatura dostępna w Bibliotece Pedagogicznej CEN

 

1. ABC współpracy z rodzicami w praktyce / Małgorzata Chojak // Bliżej Przedszkola . - 2014, nr 3, s. 8-11

2. Co z tą szkołą? : siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców / Joachim Bauer ; przełożył Andrzej Lipiński. - Słupsk : Dobra Literatura, 2015  (BW  173177)

3. Gdy rodzic staje się roszczeniowy : poradnik dla nauczycieli / Marzena Frąckowiak. - Poznań : Wydawnictwo eMPi², 2011  (BW  166909; BW  166910)

4. Kreacja partnerstwa w relacjach rodzice - nauczyciele zadaniem animacji / Waldemar Segiet// W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń 2016. - S. 149-163 (BW  175173)

5. Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2013  (BW  169683)

6. Nauczyciele i rodzice : komunikacja relacje współpraca / red. Joanna Łukasiewicz-Wieleba. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2014  (BW  172127)

7. Pedagogizacja rodziców jako jedno z zadań współczesnej szkoły / Małgorzata Bereźnicka// W: Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia / red. nauk. Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. - Wyd. 2. - Kraków 2014. - S. 113-128  (BW  175453)

8. Pomiędzy koncentracją a rozproszeniem : o równowadze i nierównowadze sił w relacjach rodziców i nauczycieli / Barbara Lulek// W: W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / red. nauk. Sabina Guz, Nałgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. - Lublin 2015. - S. 147-164  (BC   373.2 / 175119)

9. Rada rodziców : 61 ważnych pytań / Grzegorz Całek. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014  (BW  172520)

10. Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu / Grzegorz Całek, Anna Poraj. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2011  (BW  172521)

11. Rodzina i szkoła : o współpracy nauczycieli-wychowawców z rodzicami w procesie edukacji wczesnoszkolnej / Lidia Pietruszka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017  (BW  175493)

12. Stowarzyszenie rodziców : tworzenie, rozwój, wolontariat kompetencji / Grzegorz Całek. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014 (BW  172522)

13. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami. Cz 1. / Marta Majorczyk // Bliżej Przedszkola . - 2017, nr 12, s. 20-23

14. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami. Cz 2. / Marta Majorczyk // Bliżej Przedszkola . - 2018, nr 1, s. 17-19

15. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami. Cz 3 / Marta Majorczyk // Bliżej Przedszkola . - 2018, nr 2, s. 28-29

16. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami. Cz 4 / Marta Majorczyk // Bliżej Przedszkola . - 2018, nr 3, s. 19-21

17. Szkoła dialogu : scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami / Barbara Charczuk. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2015  (BW  172778; BC   37.064 / 172777)

18. Szkoła dialogu [Dokument elektroniczny] : scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami / Barbara Charczuk. - Warszawa : Wydawnictwo Rubikon, cop. 2015  (ZS   Wyp./CD 2786;  ZS Wyp./CD 2787)

19. Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym : teoria i praktyka / redakcja naukowa Alina Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko, Aleksandra Gancarz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016  (BC   37.018 / 175116)

20. Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod redakcją Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. - Warszawa : Difin, 2015  (BW  172441; BC  37.091.2-057.16 / 172091)

21. Uwaga, rodzic! Jak przygotować się do rozmowy? / Anna Kałuba-Korczak // Głos Pedagogiczny . - 2018, nr 3, s. 59-61

22. Współpraca z biernym rodzicem / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny . - 2016, nr 2, s. 55-57

23. Współpraca z rodzicami w szkole : scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców / Tomasz Garstka [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012  (BW  169410)

24. Zebrania z rodzicami jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę / Karolina Oleksa // Głos Pedagogiczny . - 2016, nr 5, s. 59-63

 Oprac. Aniela Maciejczuk

CEN  Białystok 2018