Zasady organizacji projektu edukacyjnego

Publikacje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej CEN w Białymstoku:

1. Dzieci odkrywają świat : scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne oraz umiejętność uczenia się w kl. 1-3 SP / [red. prowadząca Elżbieta Tołwińska-Królikowska].- Warszawa : Federacja Inicjatyw Oświatowych, 2013. (BW 170764)

2. Edukacja przez projekty - perspektywa aksjologiczna / Krystyna Chałas// W: Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014.S.177-186 (BW   171559)

3. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. (BC   37.091.3 / 149634)

4. Konstruktywistyczna metoda projektów i jej stosowanie we wczesnej edukacji / Władysław Puślecki// W:  Wczesna edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch .- Uniwersytet Opolski 2009.-S.237-252 (BW   165266)

5. Mali badacze : metoda projektu w edukacji elementarnej / Judy Harris Helm, Lilian G. Katz ; tł. [z ang.] Ewa Pulkowska.-   Warszawa : Wydawnictwo CODN - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli : Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, 2003. (BW   154771, BW   167766, BW   168899, BC   373.2 / 151494)

6. Metoda projektów : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów / Agnieszka Mikina, Bożena Zając, [- 2010?]. (BW   166043)

7. Metoda projektów dla szkół podstawowych : klasy 1-3 / Agnieszka Mikina.- Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2014. (BW   172839)

8. Metoda projektów w edukacji elementarnej : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Czyżewskiej ; Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.- Białystok : Wydawnictwo CEN, 2010.  (BW   167771, BC   373.3-021.64 / 167770)

9. Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce : w poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły / Krystyna Chałas.- Warszawa : "Nowa Era", 2000. (BW   153018,   BW   169154)

10. Metoda projektu i nie tylko... / Anna Blek, Violetta Jukowiak, Małgorzata Nowaczyk// UczMy. - 2017, nr 1, s. 47-50

11. Metoda projektów jako metoda aktywizująca dzieci i nauczyciela / Barbara Maria Rokicka// Bliżej przedszkola . - 2015 nr 11, s. 14 - 17

12. Metoda projektów lekarstwem na nudę i monotonię w szkole / Eugeniusz Szymik, Barbara Marcol// W: Szkoły, nauczyciele, uczniowie. -  Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, [2009].-S.356-363  (BW   165263)

13. Metoda projektów nie tylko w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Agnieszka Mikina & Bożena Zając.- Warszawa :" Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. (BW   169629, BW   169718)

14. Metoda projektu w edukacji polonistycznej / Ewelina Strawa-Kęsek.-  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015. (BW   173085)

15. Ocena stanu środowiska naturalnego przez młodzież szkolną : metoda projektu / Barbara Sitek, Dorota Kopeć, Marek Kaczmarzyk.- Krzeszowice : "Kubajak", [2002]. (BW   152153, BC   37.016 edukacja ekologiczna / 152152)

16. Pomysł na szkołę z klasą... : przewodnik po projektach / Grażyna Czetwertyńska, Magdalena Krawczyk, Karolina Lewestam.- Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej [etc.], cop., 2008. (BW   170069)

17. Projekty edukacyjne w gimnazjum : matematyczno-przyrodnicze / Kinga Gałązka [et al.].- Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012. (BW   169540)

18. Projekt edukacyjny i inne formy uczenia się we współpracy : w realizacji ścieżek edukacyjnych : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kitowskiej.- Piła : "K&K", 2003. (BC   37.016 ścieżki edukacyjne / 152865)

19. Projekt jako metoda pracy wychowawczej / Alina Szulirz// W: Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / red. nauk. Artur Kołakowski.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.- S.558-575 (BW   169598,  BC   61 / 169597)

20. Projektowanie metod dydaktycznych: efektywne strategie edukacyjne / Julie Dirksen ; [tłumaczenie Bogusław Solecki]. - Gliwice: "Helion", cop., 2017.  (BW   175262)

21. Szkoły kreatywnych umysłów / [Teresa Janicka-Panek, Paula Kisiel, Grażyna Kozioł, Edyta Kraska, Karolina Mróz, Alina Pieniążek, Renata Zborek]. - Kielce: Grupa Edukacyjna S.A., 2013.  (BW   174160)

22. Uczenie metodą projektów /pod red. Bogusławy Doroty Gołębnia. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. (BW 149335, BW   166963, BC   37.091.3 / 149334)

 oprac. Barbara Werpachowska