Zawód psycholog 

Materiały dostępne w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej 

 1. Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński [et al.]. - Wyd. 1 - 2 dodruk. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. (BW 172823)
 2. Etyka zawodu psychologa: wydanie nowe / Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska. - Wydanie drugie, zmienione. - Warszawa: PWN, 2019. (BW 177624)
 3. prawdziwej pracy psychologa: spotkania z praktykami / redakcja naukowa Agnieszka Pasztak-Opiłka. - Warszawa: Difin, 2016.(BW 173914)
 4. Psycholog w hospicjum: procedury działania / Elżbieta Trylińska-Tekielska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015.(BW 172084)
 5. Psycholog w szkole - postulaty a codzienność szkolna / Mateusz Marciniak// W: Społeczeństwo i edukacja: teorie a implikacje praktyczne / red. nauk. Andrzej Ćwikliński, Mariusz Przybyła. - Poznań 2015. - S. 85-102.(BW 174367)
 6. Przypadek to nie wszystko: moje życie psychologa społecznego / Elliot Aronson; przeł.: Agnieszka Chrzanowska, Piotr Żak. - Kielce: Wydawnictwo Charaktery, 2011.(BW 167941)
 7. Refleksje autobiograficzne psychologa / Kazimierz Obuchowski; [słowo wstępne Stanisław Kowalik]. - Łódź: Wydawnictwo WyższszejSzkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. (BW 163521) 
 8. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katryi Ewy Sokołowskiej. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska: przy współpr. Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna, 2010.(BW 165358) 
 9. Szkolne problemy uczniów: spojrzenie psychologa praktyka: varia / Maria Witkoś. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. (BW 173162)
 10. Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji: role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy: konteksty trans- i interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Ireny Koszyk, Bronisławy Ogonowski, Sławomira Śliwy. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018.(BW 177956)
 11. Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. nauk. Jolanty Szczurkowskieji Agnieszki Mazur. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013.(BW 169701) 

Artykuły z czasopism 

 1. Bez teorii ani rusz / Jerzy Brzeziński// Charaktery. - 2018, nr 1, s. 64-67
 2. Moje dziecko nie potrzebuje psychologa / Magdalena Żyła// Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 10, s. 31-33
 3. Mój wymyślony przyjaciel. Myślenie magiczne u dzieci a rola psychologa / Anna Bajus// Psychologia w Praktyce. - 2020, nr 6, s. 53-58
 4. Nieprawidłowości w zatrudnianiu pedagoga i psychologa szkolnego oraz w przydziale czynności i zajęć / Małgorzata Łoskot// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2020, nr 9, s. 23-26
 5. Nowy system oceny pracy pedagoga i psychologa szkolnego / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 10, s. 56-58
 6. Nieprawidłowości w zatrudnianiu pedagoga i psychologa szkolnego oraz w przydziale czynności i zajęć / Małgorzata Łaskot// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2020, nr 9, s. 23-26
 7. W gabinecie szkolnego psychologa / Paula Pilarska// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 87-91
 8. Zmiany w organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny. - 2017 nr 11, s. 14-16

Wersja cyfrowa dostępna w katalogu OPAC 

 1. Etyka zawodu psychologa / Jerzy Brzeziński, Barbara Chyrowicz, Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska- 2. - 2017. 

Oprac. Ewa Harasimik