Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Wybór najnowszej literatury ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Białymstoku.

Część I. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.

Książki:

 1. Edukacja dziecka szansą na budowę kapitału społecznego / redakcja naukowa Marzena Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania, Mirosława Nyczaj-Drąg. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. (BW 178683)
 2. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 2, Lekcje twórczości w klasie 2 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak. - Wydanie 2. - Warszawa : Difin, 2020. (BW 177631)
 3. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie 3. Cz. 3 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. (BW 177732)
 4. Metody aktywizujące w szkolnej i pozaszkolnej edukacji muzycznej : poradnik dla nauczycieli i animatorów / Urszula Bissinger-Ćwierz. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. (BW 177733)
 5. Nauczycielskie koncepcje dziecięcej pracy grupowej w klasach początkowych / Małgorzata Pilecka. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. (BW 178703)
 6. (Nie)obecność outdoor education w kształceniu szkolnym / Renata Michalak, Teresa Parczewska ; [recenzent prof. dr hab. Ewa Filipiak]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. (BW 177615)
 7. Polonistyczny autoportret dydaktyczny : studia, rozprawy, szkice / Sławomir Jacek Żurek. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, © copyright 2020. (BW 178114)
 8. Poszukiwanie sojuszników i źródeł inspiracji w pedagogice / redakcja naukowa Marzena Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kopaczyńska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. (BW 178710)
 9. Szkoła dla innowatora : kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych. - Kalisz : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2018. (BW 177277)
 10. Zajęcia twórcze w szkole / Grzegorz Noras. - Warszawa : rozpisani.pl, copyright 2020. (BW 178300)
 11. Zajęcia twórcze w szkole. Cz. 2 / Grzegorz Noras. - Warszawa : rozpisani.pl, copyright © 2021. (BW 178720)

Artykuły z czasopism:

 1.  Aktywizujące metody pracy / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz// Polonistyka. - 2021, nr 1, s. 41-45
 2. Biblioteki szkolne w dobie pandemii / Danuta Majkusiak// Biblioteka w Szkole . - 2020, nr 4-5-6, s. 12-16
 3. Dobrostan w czasach niepewności / Agnieszka Pomianowska// Wczesna Edukacja. - 2020, nr 4, 10-12
 4. Dziecko, edukacja i pandemia - wybrane refleksje matki-pedagoga / Katarzyna Sadowska// Edukacja Wczesnoszkolna . - 2020/2021, Edukacja Wczesnoszkolna, nr 1, s. 43-58
 5. Edukacja lingwistyczna dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z języka obcego w edukacji zdalnej / Agnieszka Bojarczuk-Tuncer// Edukacja Wczesnoszkolna . - 2020/2021, Edukacja Wczesnoszkolna, nr 1, s. 64-76
 6. Emocje dzieci w sytuacji kryzysu epidemiologicznego : bajkoterapia w odpowiedzi na strach przed wirusem / Monika Litwinow// Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 4/5, s. 24-28
 7. Funkcjonowanie szkół w czasie pandemii : wnioski po pierwszych tygodniach działalności / Janusz Brzozowski// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2020, nr 9, s. 13-18
 8. Innowacyjne rozwiązania ułatwiające różne formy kształcenia / Aleksandra Kubala-Kulpińska// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2021, nr 2, s. 50-53
 9. Jak mądrze wbierać strategie kształcenia na odległość? / Aleksandra Kubala-Kulpińska// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2021, nr 3, s. 55-58
 10. Jak skutecznie poradzić sobie z konfliktem między rodzicami a szkołą w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej? / Małgorzata Łoskot// Życie Szkoły. - 2021, nr 6, s. 29-34
 11. Jak wspierać dzieci w kryzysie? : poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pandemii / Małgorzata Taraszkiewicz, Zofia Nalepa. - Poznań : Święty Wojciech wydawnictwo, © 2020.
 12. Jaka będzie edukacja po pandemii? / Włodzimierz Kaleta// Wczesna Edukacja . - 2020, nr 3, s. 20-22
 13. Jaką lekcją jest doświadczenie epidemii COVID - 19? / Kinga Kuszak// Edukacja Wczesnoszkolna . - 2020/2021, Edukacja Wczesnoszkolna, nr 1, s. 9-23
 14. Kryzys epidemiczny w szkole - dynamika i konsekwencje / Aleksandra Kubala-Kulpińska// Głos Pedagogiczny . - 2020 nr 9, s. 57-58
 15. Metody aktywizujące i motywujące na zajęciach / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz// Życie Szkoły. - 2021, nr 5, s. 16-20
 16. Mobilność w edukacji / Maciej Danieluk// Meritum. - 2020, nr 4, s. 91-98
 17. Moje dziecko (nie) idzie do szkoły - refleksja na temat przekraczania progu szkolnego w dobie pandemii / Anna Ratajczak// Edukacja Wczesnoszkolna . - 2020/2021, Edukacja Wczesnoszkolna, nr 1, s. 59-63
 18. Motywowanie uczniów do nauki : czy na pewno wiemy jak to robić? / Małgorzata Łoskot// Głos Pedagogiczny. - 2021, nr 4, s. 5-9
 19. Nasza mała / wielka rewolucja - innowacyjność we współczesnej polonistyce / Barbara Matusiak// Polonistyka. - 2021, nr 1, s. 8-15
 20. Nauczanie hybrydowe w okresie czasowego zawieszenia zajęć podczas epidemii / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Stan prawny na 17 września 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020.
 21. Nauka przez doświadczenie / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz// Głos Pedagogiczny. - 2021, nr 4, s. 54-58
 22. Od ewaluacji do walidacji w edukacji / Alina Karaśkiewicz// Meritum. - 2019, nr 2, s. 31-44
 23. Pokolenie covid : jak pomóc przetrwać pandemię nastolatkowi ? / Monika Sroka-Ossowska// Charaktery. - 2021, nr 6, s. 47
 24. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna przed monitorem komputera / Agnieszka Zielińska-Graf// Meritum. - 2020, nr 3, s. 43-47
 25. Porozmawiajmy o pandemii / Aleksandra Zaparucha// Geografia w Szkole. - 2020, nr 3, s. 4-6
 26. Przedszkola w dobie koronawirusa / Włodzimierz Kaleta// Wczesna Edukacja. - 2020, nr 4, 16-18
 27. Relacje w czasie edukacji zdalnej / Jarosław Kordziński// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2021, nr 4, s. 50-53
 28. Rocznik (nie)stracony / Joanna Ługowska// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 75-78
 29. Studia online w czasach pandemii / Marek Białokur, Małgorzata Skotnicka-Palka// Wiadomości Historyczne.- 2021, nr 3, s. 32-37
 30. Szkoła hybrydowa / Bogdan Bugdalski// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 10-14
 31. Światłem ekranu w mrok epidemii, czyli zaaplikujmy sobie aplikacje / Bartłomiej Janicki// Wiadomości Historyczne.- 2021, nr 3, s. 17-20
 32. Udzielanie wsparcia rodzicom w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoł / Małgorzata Łoskot// Głos Pedagogiczny . - 2020 nr 4 , s. 34-35
 33. Wycieczki szkolne w czasie epidemii / Magdalena Krawczonek// Wczesna Edukacja . - 2020, nr 3, s. 33-34
 34. Wychowanie na odległość / Włodzimierz Kaleta// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 75-77
 35. Wychowawca on-line / Anna Klimowicz// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 53-55
 36. Wyznaczniki osiągnięć szkolnych u badanych uczniów / Elżbieta Napora// Remedium. - 2020, nr 5, s. 20-22
 37. Z lotu ptaka - nauczyciel w czasie pandemii / Małgorzata Rostkowska// Meritum. - 2020, nr 4, s. 27-30
 38. Zdalne wychowanie / Maciej Frasunkiewicz// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 49-52
 39. Żeby czuli się bezpiecznie - potrzeby dzieci i młodzieży w sytuacji pandemii koronawirusa / Adriana Kłoskowska// Głos Pedagogiczny. - 2020 nr 4 , s. 5-8
 40. Życie jest zmianą - jak nie poddać się kryzysowi adaptacyjnemu w czasie pandemii / Agnieszka Wentrych// Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 9, s. 32-34

Część II. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Książki:

 1. Edukacja w cyfrowym świecie : edukacja 4.0 / Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko. - Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2020. (BW 178773)
 2. Jak uczyć (się) zdalnie? / Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski. - Wydanie I. - Warszawa : CeDeWu, 2020. (BW 178691)
 3. Nauczanie hybrydowe w okresie czasowego zawieszenia zajęć podczas epidemii / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Stan prawny na 17 września 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. (BW 178479)

Artykuły z czasopism:

 1. BHP edukacji zdalnej / Karolina Cieślik// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 44-46
 2. Cyfrowy warsztat nauczyciela / Eryk Chilmon// TIK w Edukacji. - 2021, nr 1, s. 64-68
 3. Czy możliwe jest budowanie relacji w edukacji zdalnej? / Jacek Pyżalski// Meritum. - 2020, nr 3, s. 7-12
 4. Doświadczenia tradycyjnie i cyfrowo w nauczaniu zdalnym / Renata Sidoruk-Sołoducha// Meritum. - 2020, nr 4, s. 55-63
 5. Dynamika stosunków społecznych w e-grupie: jak to robimy na platformie MOODLE? / Anna Turula, Tomasz Walasek// Meritum. - 2018, nr 1, s. 28-37
 6. Edukacja lingwistyczna dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z języka obcego w edukacji zdalnej / Agnieszka Bojarczuk-Tuncer// Edukacja Wczesnoszkolna . - 2020/2021, Edukacja Wczesnoszkolna, nr 1, s. 64-76
 7. Egzamin na cyfrowych przewodników. O sytuacji rodziców w czasie zdalnej edukacji / Magdalena Bigaj// Meritum. - 2020, nr 3, s. 32-40
 8. Godne polecenia narzędzia internetowe do nauczania słownictwa, gramatyki i tworzenia wypowiedzi ustnych / Anna Pałczyńska// Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 1, s. 33-38
 9. Innowacyjne rozwiązania ułatwiające różne formy kształcenia / Aleksandra Kubala-Kulpińska// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2021, nr 2, s. 50-53
 10. Innowacyjność w zdalnym nauczniu / Włodzimierz Kaleta// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 11 s. 82-84
 11. Interakcje między uczestnikami nauczania zdalnego - wyzwania, oczekiwania, możliwe rozwiązania / Justyna Deczewska// Języki Obce w Szkole . - 2020, nr 3, str. 13-18
 12. Jak mądrze wbierać strategie kształcenia na odległość? / Aleksandra Kubala-Kulpińska// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2021, nr 3, s. 55-58
 13. Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, korzystając z narzędzi TiK? / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska// Meritum. - 2021, nr 1, s. 109-114
 14. Jak poprowadzić zajęcia sportowe online i uratować swoją grupę / Paweł Piotrowski// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2020, nr 5, str. 10-11
 15. Jak wspomagać samodzielność uczniów w nauce? / Agata Szadowiak// Matematyka. - 2021, nr 1, s. 37-44
 16. Kontrowersje wokół używania kamer podczas lekcji online / Janusz Brzozowski// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2021, nr 2, s. 15-1
 17. Kształcenie w przedszkolu, czasami na odległość / Beata Kozłowska// Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 10, s. 6-9
 18. Lekcja wyniesiona ze zdalnego nauczania / Eryk Chilmon// IT w Edukacji. - 2020, nr 2, s. 84-87
 19. Mobilny niezbędnik nauczyciela / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska// Meritum. - 2020, nr 4, s. 45-52
 20. Narzędzia MS Teams w pracy nauczyciela języka obcego / Ewelina Śmiałek// Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 1, s. 25-31
 21. Nauczanie zdalne : jak się do niego przygotować? / Ewa Ostarek// Życie Szkoły. - 2021, nr 2-3, s. 16-
 22. Nauczanie zdalne dla zdolnych czy dla wszystkich? / Dorota Gajda-Szczegielniak// Wiadomości Historyczne.- 2021, nr 3, s. 12-16
 23. Nauczanie zdalne w edukacji wczesnoszkolnej - funkcje muzyki / Marta Kędzia// Edukacja Wczesnoszkolna . - 2020/2021, nr 1, s. 123-132
 24. O nauczaniu hybrydowym w szkole językowej / Magdalena Wegner// Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 1, s. 45-49
 25. O stylach dydaktycznych w edukacju zdalnej w teorii i praktyce : z przykładami scenariuszy wykorzystanych w programie Teaching English in Poland / Jarosław Krajka, Kinga Białek// Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 1, s. 5-16
 26. Ocenianie na odległość / Małgorzata Nowak// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 5, s. 20-24
 27. Odejście od standaryzacji / Joanna Obuchowska// Życie Szkoły. - 2021, nr 1, s. 4-8
 28. Pandemiczne impulsy dla edukacji obywatelskiej / Mirosław Sielatycki// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 15-18
 29. Praca zdalna nauczycieli / Dariusz Skrzyński// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 12, s. 36-
 30. Przejście z trybu on-line w off-line / Maciej Frasunkiewicz// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 3, s. 44-47
 31. Raport "Etat w sieci 2.0" / Bogna Białecka// Wychowawca. - 2021, nr 4, s. 26-27
 32. Rola interakcji internetowej na zajęciach z języka obcego / Agata Zapłotna// Języki Obce w Szkole . - 2020, nr 3, str. 19-23
 33. Screencasty w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek// Życie Szkoły. - 2020, nr 9, s. 12-16
 34. Technologia informatyczna w edukacji stacjonarnej i zdalnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz// Głos Pedagogiczny. - 2020, nr 12 2020/01 2021, s. 56-59
 35. Teksy kultury w edukacji historycznej online / Karolina Biedka, Marcin Hylewski// Wiadomości Historyczne.- 2021, nr 3, s. 21-26
 36. Tydzień z retoryką : projekt przygotowujący do napisania rozprawki i opowiadania na egzaminie ósmoklasisty / Marzena Tyl// Polonistyka. - 2021, nr 3, s. 56-58
 37. Użycie sprzętu w pracy zdalnej / Barbara Tomaszewska// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 39-42
 38. W magicznym świecie słów i znaczeń : scenariusz zdalnej lekcji języka polskiego dla klasy VIII / Izabella Bartol// Polonistyka. - 2021, nr 2, s. 46-49
 39. Wychowanie fizyczne w czasie pandemii - trzy propozycje na zajęcia zdalne / Paweł Marchel// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2020, nr 5, str. 5-7
 40. Wyzwania i dobre praktyki w czasie nauczania zdalnego / Magdalena Jurewicz, Magdalena Śniegulska// Głos Pedagogiczny. - 2021, nr 2-3, s. 6-10
 41. Zdalna edukacja a prawo autorskie i prawo do wizerunku - FAQ / Natalia Mileszyk// Meritum. - 2020, nr 3, s. 115-119
 42. Zdalna lekcja wychowania fizycznego / Paweł Marchel// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2021, nr 1, s. 16-19
 43. Zdalne nauczanie - wyzwanie dla wszystkich / Piotr Tryjanowski// Biologia w Szkole. - 2020, nr 3-4, s. 64-65
 44. Zdalne nauczanie bilans zysków i strat ponoszonych przez dziecko / Grzegorz Godawa// Wychowawca . - 2020, nr 10, s. 8-9

opracowała Alicja Juszkiewicz