Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych

Wybór literatury dostępnej w Bibliotece Pedagogicznej CEN

Książki

1. Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / red. nauk. Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016.  (BW 175292)

2. Epidemia egoizmu / Amy McCready ; przełożyła Jolanta Lenkiewicz. - Warszawa 2017. – S. 281-304: Z kamerą wśród gwiazd  (BW 175243)

3. Fenomen Facebooka : społeczne konteksty edukacji / pod redakcją Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2014 (BW 172569)

4. iEdukacja : synergia nowych mediów i dydaktyki : ewolucja, antynomie, konteksty / Katarzyna Potyrała. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017 (BW 175231)

5. Internet złych rzeczy / Julia Cmielecka. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, 2017  (BW 175293)

6. Młodzież wobec portali społecznościowych / Angelika Roczniak// W: Opieka jako kategoria wychowawcza : metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym / red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów 2016. - S. 176-183 (BW  175038)

7. Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym / pod redakcją Barbary Bonieckiej, Anny Granat ; [redakcja Agnieszka Reszczyk]. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 (BW 175 355)

8. Sfejsowani / Suzana E. Flores ; [przekład Katarzyna Mojkowska]. - Warszawa : Muza, 2017 (BW 175296)

9. Smartfon i tablet w dziecięcych rękach / Hussein Bougsiaa, Małgorzata Cackowska, Lucyna Kopciewicz, Tomasz Nowicki. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016 (BW 175297)

Artykuły z czasopism – ujęcie teoretyczne tematu

1. Bezpieczeństwo w internecie / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 9, s. 48-51

2. Bezpieczna przestrzeń współpracy / Monika Regulska// TIK w Edukacji. - 2017, nr 3, s. 12-13

3. Bezpieczny internet / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 46-47

4. Blokada niepożądanych stron WWW (w 3 krokach) / Adam Jurkiewicz // TIK w Edukacji. - 2017, nr 3, s. 42-43

5. Chmury komputerowe : wykorzystanie i bezpieczeństwo / Robert Preus// UczMy. - 2015, nr 4, s. 45-49

6. Cloud computing : bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w chmurze / Rafał Lew-Starowicz // Meritum . - 2015, nr 4, s. 10-14

7. Cyberprzestrzeń kreatorem zachowań seksualnych młodzieży / Anna Andrzejewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 3, s. 3-11

8. Cyber-zagrożenia / Katarzyna Padło // Wychowawca . - 2016, nr 2, s. 18-19

9. Cyfrowe życie nastolatków w świetle badań NASK / Eryk Chilmon // TIK w Edukacji. – 2017, nr 4, s. 56-58

10. Dzieci w sieci / Joanna Cieśla // Polityka. - 2017, nr 33, s. 26-28

11. Dziecko w internecie : zagrożenia / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 4-7

12. Media społecznościowe kluczem do młodzieży / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły . - 2016, nr 6, s. 52-55

13. Miejsce i rola internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej / Magdalena Wasylewicz, Jakub Czopek // Nowa Szkoła . - 2016, nr 4, s. 31-39

14. Nowe media i nastolatki / Jacek Pyżalski // Remedium . - 2017, nr 7/8, s. 8-10

15. Omotani w sieci / Agata Listoś // Polityka . - 2017, nr 29, s. 37-39

16. Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych uczniów / Irena Szewczyk-Kowalewska // Nowa Szkoła . - 2017, nr 5, s. 24-35

17. Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z - bilans zysków i strat / Magdalena Wasylewicz // Nowa Szkoła . - 2017, nr 1, s. 10-17

18. Trzy stopnie do analfabetyzmu funkcjonalnego „homo internauticusa”  / Wojciech Walat // Nowe Horyzonty Edukacji. – 2016, nr 1, s. 22-30

19. Ucząc dzieci wczorajszymi metodami zabieramy im jutro [kompetencje informatyczne] / Izabela Breguła // Życie Szkoły. – 2017 nr 7, s. 2-7

Propozycje metodyczne – książki i artykuły

1. Dziecko w sieci, czyli o bezpieczeństwie w praktyce : scenariusz zajęć dla klasy II / Anna Michniuk // Życie Szkoły . - 2015, nr 1, s. 38-40

2. Edukacja a nowe media / red. nauk. Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Małgorzata Potent-Ambroziewicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015  (BW 173070)

3. Edukowanie przez blogowanie / Marta Florkiewicz-Borkowska// IT w Edukacji. - 2015, nr 1, s. 16-18

4. Hejtoholik czyli Jak zaszczepić się na hejt, nie wpaść w pułapkę obgadywania oraz nauczyć zarabiać na tych, którzy cię oczerniają / Michał Wawrzyniak. - Gliwice : Wydawnictwo "Helion", 2015 (BW 173078)

5. Jak dbać o wizerunek w mediach społecznościowych / Tomasz Reich. - Lublin : Słowa i Myśli ; Warszawa : Collegium Civitas, 2016 (BW 175294)

6. Laura Ipsum : niezwykła wędrówka po Userlandii - przedziwnej krainie informatyki / Carlos Bueno ; [tłumaczenie Piotr Rajca]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017 (BW 175295)

7. Lekcja z bezpieczeństwa w Sieci / Mirosława Dyka-Płonka // TIK w Edukacji . - 2017, nr 2, s. 26-28

8. Media i ich wpływ na nasze życie / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 4(88), s. 22-26  (scenariusze zajęć dla młodzieży)

9. Media społecznościowe a nauka języka obcego w gimnazjum / Sebastian Mrożek // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 2(86), s. 52-55

10. Portale społecznościowe w naszym życiu / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny . - 2016, nr 79, s. 16-19 ; Polonistyka . - 2016, nr 4, s. 26-29 (scenariusze zajęć dla młodzieży)

11. Praca w chmurze : zdalnie, wirtualnie ale razem / Anna Michniuk // Wychowawca . - 2015, nr 11, s. 18-21 (scenariusz zajęć)

12. Profilaktyka zagrożeń w cyberprzestrzeni / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły . - 2017, nr 2, s. 29-31

13. Scenariusz zajęć dla młodzieży / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // Remedium . - 2017, nr 7/8, s. 11-13

14. TIK? TAK! / Violetta Kalka// UczMy 2016, nr 2, s. 20-21

15. Ukryta tożsamość : jak się obronić przed utratą prywatności / Tomasz Ciborski. - Gliwice : Helion, cop. 2015 (BW 173169)

16. Wiedz@ cię obroni - bezpieczny komputer / Jolanta Sasin // Wychowawca . - 2016, nr 11, s. 31 (scenariusz dla kl. VI)

17. Wychowanie dzieci do korzystania z nowych mediów / Ewa Krzyżak-Szymańska // Remedium. – 2015, nr 9, dod. S. 1-6 (3 scenariusze dla klas I-III)

Oprac . Aniela Maciejczuk