AKTUALNOŚCI

Regulamin Konkursu Głośnego Czytania „Czytanie jest w modzie” VI edycja „Każda książka jest żywym stworzeniem”

Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I
w Białymstoku zapraszają do udziału w Konkursie Głośnego Czytania
„Czytanie jest w modzie” pod hasłem „Każda książka jest żywym stworzeniem”.

Warunki uczestnictwa:

  • konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego
  • do 10 IV 2020 r. w szkołach przeprowadzane są eliminacje szkolne konkursu, podczas których wyłoniony zostanie 1 uczestnik do eliminacji międzyszkolnych.  Każda szkoła może zgłosić 1 kandydata!
  • do 20 IV 2020 r. szkoły przesyłają kartę zgłoszenia do organizatorów oraz zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie
  • eliminacje międzyszkolne konkursu odbędą się 06 V 2020 r. w godzinach 10.00-13.00 w klubie „Zenit” w Białymstoku
  • uczestnicy będą czytać fragmenty tekstów z książki „Szatan z siódmej klasy” Kornela Makuszyńskiego wybrane losowo.

Załączniki