AKTUALNOŚCI

Miejski konkurs plastyczny "Ilustracja do ulubionej książki"

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku.

Adresatami są uczniowie klas 0 szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,
  • kształtowanie wyobraźni plastycznej,
  •  rozwijanie twórczej aktywności.

Praca konkursowa ma być wykonana techniką dowolną, wymagany format A-4, A-3.

Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 18.11.2022 r.

Do udziału serdecznie zaprasza  koordynator konkursu i osoba do kontaktu: Alina Borowska, tel. 856534378 w.21

Regulamin, zgody opiekunów dostępne na stronie szkoły: https://sp47.bialystok.pl/