AKTUALNOŚCI

Ważne rocznice i święta (w tym literackie i bibliotekarskie) w roku 2023

Sejm RP ustanowił 2023 Rokiem:

 • Wojciecha Korfantego (150. rocznica urodzin)
 • Pawła Edmunda Strzeleckiego (150. rocznica śmierci)
 • Aleksandra Fredry (230. rocznica urodzin )
 •  Aleksandry Piłsudskiej, z domu Szczerbińskiej (60. rocznica śmierci)
 • Maurycego Mochnackiego (220. rocznica urodzin )
 • Jadwigi Zamoyskiej (60. rocznica śmierci)
 • Jerzego Nowosielskiego (100. rocznica urodzin)

Źródło - https://www.sejm.gov.pl/

Senat RP ustanowił 2023 Rokiem:

 • Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego ( 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim)
 • Włodzimierza Przerwy-Tetmajera (1861–1923) 
 • Mikołaja Kopernika (1473–1543)
 • Jana Matejki (1838–1893) 
 • Wisławy Szymborskiej  (1923–2012) 

Źródło: https://www.senat.gov.pl/

Rocznice literackie, święta bibliotekarskie 

Kalendarz Świąt Nietypowych

Kolekcja  na tablicy wirtualnej Wakelet. Zawiera uporządkowane chronologicznie materiały przygotowywane przez nauczycieli, a udostępniane na licencji (CC BY-NC 2.0 PL). Kolekcję prowadzą Ambasadorki Wakelet: Aka Beata Chodacka - edukacja informatyczna, nauczyciel informatyki i Alicja Podstolec - nauczyciel języka polskiego.