AKTUALNOŚCI

Regulamin konkursu plastycznego "Czytanie jest THE BEST!"

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Rada Oddziału w Białymstoku, Fundacja Sąsiedzi, Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku zapraszają do udziału w konkursie plastycznym Czytanie jest THE BEST!

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa podlaskiego.

Konkurs wpisuje się w działania związane ze współpracą TNBSP Oddział w Białymstoku z Fundacją Sąsiedzi podczas festiwalu literackiego ,,Na pograniczu kultur" w ramach Międzynarodowych Targów Książki w Białymstoku.

Tematyka i forma prac

Kategoria wiekowa A: uczniowie klas I - III szkół podstawowych

 • ilustracja do wybranej książki: Agnieszki Frączek, Grzegorza Kasdepkego, Tomasza Samojlika,Agnieszki Suchowierskiej, Celiny Zubryckiej
 • format A4
 • dowolna technika plastyczna (praca płaska)

Kategoria wiekowa B: uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

 • ilustracja do wybranej książki: Pawła Beręsewicza, Renaty Piątkowskiej, Tomasza Samojlika, Agnieszki Suchowierskiej, Yvette Żółkowskiej-Darskaiej, Adama Wajraka
 • format A4
 • dowolna technika plastyczna (praca płaska)

Kategoria wiekowa C: uczniowie klas VII –VIII szkół podstawowych

 • plakat promujący czytanie
 • mile widziane nawiązanie do autorów goszczących na X Międzynarodowych Targach Książki w Białymstoku, informacje na stronie internetowej: https://www.facebook.com/TargiKsiazkiWBialymstoku/
 • format A3
 • dowolna technika plastyczna (praca płaska)

Kategoria wiekowa D: uczniowie I - IV szkół ponadpodstawowych

 • plakat (afisz) promujący X Międzynarodowe Targi Książki w Białymstoku
 • mile widziane nawiązanie do programu tegorocznego targów, autorów goszczących na targach itd. – informacje na stronie
 • format A3
 • dowolna technika plastyczna (praca płaska)

Termin dostarczenia prac konkursowych

 • prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14.04. 2023 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, ul. Stroma 16, 15-662 Białystok, z dopiskiem „Konkurs plastyczny – czytanie”.

Regulamin konkursu jest dostępny do pobrania na stronie  szkoły - https://sp43.edu.bialystok.pl/

Zapraszamy do udziału w konkursie
Elżbieta Danieluk, Dorota Jabłońska - nauczycielki bibliotekarki SP 43 w Białymstoku