AKTUALNOŚCI

Prezentacjach Teatrzyków Kamishibai „Papierowa bajka” i "Przygody Muminków" w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku

Nauczyciele i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku zapraszają do udziału w Prezentacjach Teatrzyków Kamishibai „Papierowa bajka” pod hasłem „Przygody Muminków”. Prezentacje adresowane są do uczniów klas I-IV szkół podstawowych województwa podlaskiego i nie mają charakteru konkursu.

Cele przeglądu:

 • popularyzacja czytania wśród dzieci,
 • promowanie twórczości Tove Jansson,
 • propagowanie idei teatrzyku kamishibai,
 • zwrócenie uwagi na poprawne posługiwanie się piękną polszczyzną,
 • stworzenie uczniom możliwości konfrontacji własnych osiągnięć  z rówieśnikami.

Warunki uczestnictwa:

 • prezentacje adresowane są do uczniów klas I-IV szkół podstawowych województwa podlaskiego,
 • w przeglądzie mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły uczestników, które pod opieką nauczyciela przygotują prezentację bajki z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai (informacje o teatrzyku na stronie www.tibum.pl),
 • każda szkoła może zgłosić tylko jeden zespół do prezentacji,
 • prezentacja nie może trwać dłużej niż 8 minut (dopuszczalna liczba kart do bajki – 10 sztuk),
 • zgłoszenia zespołu  należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku ul. Mieszka I 18, 15-054 Białystok z dopiskiem „Prezentacje Teatrzyków Kamishibai” najpóźniej do dnia 10 XI 2019 r. (zgłoszenia po terminie nie będą uwzględniane),
 • treść bajki musi dotyczyć przygody Muminków (może być zaczerpnięta z książki lub wymyślona),
 • prezentacje odbędą się 26 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku ul. Mieszka I 18.

Innych informacji na temat prezentacji udziela organizator Elżbieta Janikowska. 

Organizatorzy: Janikowska Elżbieta, Chołko Krystyna, Mateusz Samczuk

Załączniki