AKTUALNOŚCI

MEiN wydaje serię "Lektury dostępne" adresowaną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Wydawana seria "to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Cykl ten został opracowany na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przez zespół doświadczonych ekspertów współpracujących z Pracownią Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. W przygotowaniu tłumaczeń na polski język migowy (PJM) uczestniczyli głusi użytkownicy tego języka, będący wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego."

Wykaz opracowanych tytułów z materiałami do pobrania - https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/