Menus_Presenter::getHtmlUL() menu o podanych parametrach nie istnieje!

Podlaskie Spotkanie z Pisarzami 2012

Sprawozdanie z realizacji

SPONSORZY

Projekt zrealizowano ze środków finansowych Prezydenta Miasta Białegostoku i Marszałka Województwa Podlaskiego. Sponsorami nagród dla uczniów byli: Wojewoda Podlaski, Urząd Miejski w Białymstoku, Biuro Kultury  i Ochrony Zabytków, Biuro Promocji Miasta, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Białostockie Zakłady Graficzne w Białymstoku, Wydawnictwo „Literatura”, Wydawnictwo „Nasza Księgarnia”, Media Regionalne Sp. z o.o., Wydawnictwo Printex.

SPOTKANIA AUTORSKIE

Zaproszono znanych, współczesnych autorów piszących dla dzieci i młodzieży. Z uczniami spotkali się:

 • Beata Ostrowicka w szkołach podstawowych,
 • Małgorzata Gutowska - Adamczyk w gimnazjach,
 • Jacek Komuda w szkołach ponadgimnazjalnych.

Zorganizowano 12 spotkań autorskich, w których uczestniczyło ogółem 1081 osób. Na spotkaniach z Beatą Ostrowicką uczestniczyło 341 osób, z Małgorzatą Gutowską Adamczyk - 268, z Jackiem Komudą - 441. 

KONKURSY

W ramach projektu przeprowadzono konkurs czytelniczo - plastyczny "Czy znasz twórczość …?. Został on objęty honorowym patronatem przez Podlaskiego Kuratora  Oświaty, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku.

Ogółem do konkursu czytelniczego przystąpiło 326 uczniów z 50 szkół, w tym:

 • szkoły podstawowe (etap szkolny – 186 uczniów, etap międzyszkolny -  68  uczniów)
 • gimnazja (etap szkolny -  106 uczniów, etap międzyszkolny – 55 uczniów)
 • szkoły ponadgimnazjalne (etap szkolny – 34 uczniów, etap międzyszkolny – 20 uczniów)

Etap międzyszkolny odbył w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, w komisji konkursowej zasiadali nauczyciele bibliotekarze CEN (Jolanta Bakier, Ewa Harasimik, Aniela Maciejczuk, Małgorzata Konopka, Małgorzata Kakareko – Wiszowata, Katarzyna Gosk, Dorota Rutkowska).

Na konkurs plastyczny wpłynęło  115 prac konkursowych z 37 szkół, w tym:

 • szkoły podstawowe – 69 prac
 • gimnazja – 34 prac
 • szkoły ponadgimnazjalne – 12 prac

Prace plastyczne oceniały komisje z udziałem plastyków: (Izabela Suchocka - Galeria im. Ślendzińskich w Białymstoku,  Anna Maria Szewko - nauczyciel plastyki w PG 13 w Białymstoku, Jan Gładyszewski - Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku , Teresa Pruciak - nauczyciel rysunku ZSOiT w Białymstoku).

REALIZATORZY  PROJEKTU

 1. Olga Topolewska – koordynacja
 2. Rada Oddziału TNBSP w Białymstoku
 3. Biblioteka Pedagogiczna CEN (Magdalena Kraszewska)
 4. Szkoły organizujące konkurs czytelniczy i spotkania autorskie:
 • SP Nr 2 w Białymstoku
 • SP Nr 19 w Białymstoku
 • SP Nr 29 w Białymstoku
 • PG Nr 12 w Białymstoku
 • PG Nr 13 w Białymstoku
 • PG Nr 19 Sportowe w Białymstoku
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
 • I Liceum Ogólnokształcące w Łapach
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Oprac. Olga Topolewska

Menus_Presenter::getHtmlUL() menu o podanych parametrach nie istnieje!