V Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, VII edycja opolska ,,Biblioterapia w izolacji społecznej” 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu i Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne zapraszają bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, terapeutów, psychologów, wychowawców oraz wszystkich zainteresowanych na V Ogólnopolską Konferencję Biblioterapeutyczną, VII edycję opolską ,,Biblioterapia w izolacji społecznej”, która odbędzie się w dniach 4 – 5 listopada 2021 roku w Opolu.

W bloku merytorycznym zaplanowano tematy: Biblioterapia w izolacji społecznej, O kondycji psychicznej w izolacji. Co wiemy o młodzieży online?, Biblioterapia do higieny psychicznej, Biblioterapia reministencyjna podczas epidemii Covid-19, Biblioterapia w czasie pandemii- czy to może się udać?, Pierwsze wrażenie – pomaga lub szkodzi. Unikanie pułapek, Bunt i zachowanie ultymatywne w obliczu problemów – współczesna literatura japońska dla young adult, Rola choreoterapii i biblioterapii w dobrostanie psychofizycznym.

W części ćwiczeniowej zaplanowano warsztaty: Kreatywne tworzenie historii, Biblioterapia do higieny psychicznej, Bohater zaburzony – warsztaty wg schematu gestalt therapy, Choreoterapia jako jeden ze sposobów pracy w działaniach profilaktycznych oraz w sytuacjach trudnych, kryzysowych i traumatycznych.

Jest możliwość zakupu książek z Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego i Katarzyny Ryrych ze specjalnym rabatem konferencyjnym. 

Program konferencji jest dostępny na stronie - V Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, VII edycja opolska ,,Biblioterapia w izolacji społecznej” – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu