Aktualności

Nabór na stanowisko nauczyciela konsultanta ds. edukacji matematycznej

#CEN #praca 2021-02-08

Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
poszukuje kreatywne i twórcze osoby
na stanowisko
nauczyciela konsultanta ds. edukacji matematycznej  
w wymiarze 3/4 etatu

Wymagania:

- wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauczanego przedmiotu z przygotowaniem pedagogicznym,

-stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

-co najmniej dziesięcioletni staż pracy pedagogicznej,

-spełnia kryteria o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

- mile widziane przygotowanie do pracy z dorosłymi

Obowiązki:

- organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie nauczania matematyki,

- organizowanie i prowadzenie procesowego wspomagania szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli matematyki, w tym upowszechnianie przykładów dobrych praktyk,

- współpraca z instytucjami działającymi na rzecz edukacji w celu rozszerzenia oferty doskonalenia nauczycieli.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie w sekretariacie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku , ul. Złota 4 oferty, zawierającej:

- CV ,

- krótki opis doświadczenia zawodowego,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w brzmieniu: Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku w związku przeprowadzanym naborem do pracy. Przyjmuję do wiadomości, że podstawą prawną przetwarzania jest moja zgoda oraz, że mam prawo do wglądu i poprawiania moich danych.

Osoby spełniające powyższe kryteria zostaną zaproszone na rozmowę z dyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku z siedzibą: ul. Złota 4 15-016 Białystok.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 85 732 98 67, iod@cen.bialystok.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie odbiorcom upoważnionym do przetwarzania danych w tym zbiorze.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres procesu rekrutacyjnego.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

 

KALENDARZ
< >
Sierpień 2022
2021 2022 2023
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ

„Sukces szkoły naszym celem” - to myśl przewodnia każdego działania podejmowanego przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Współczesna edukacja oparta na społeczeństwie wiedzy wymaga twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy różnorodne działania edukacyjne, które umożliwiają doskonalenie kompetencji nauczycieli w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ