Aktualności

"Spójrz Inaczej"

#CEN 2021-03-22

Szanowni Państwo!

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej” proponuje udział w 35 godz. warsztacie przygotowującym do prowadzenia zajęć z uczniami w klasach I-III według rekomendowanego programu profilaktyczno- wychowawczego „Spójrz Inaczej”.

CELE  35- godzinnego szkolenia realizatorów programu SI w klasach I-III, to:

 • praktyczne poznanie filozofii i założeń Programu, poznanie treści i tematyki zajęć z uczniami oraz metod  i technik pracy z klasami
 • poznanie zasad i konstrukcji spotkań z klasami oraz praktyczne ćwiczenia w budowaniu scenariuszy tych spotkań dotyczących problematyki rozumienia siebie, kierowania swoimi  trudnymi uczuciami,  radzenia sobie z konfliktami i sytuacjami trudnymi oraz podejmowaniem decyzji, w tym decyzji zdrowotnych
 • praktyczne ćwiczenia prowadzenia zajęć z klasami wg Programu „Spójrz Inaczej”(symulacje i superwizje): poznanie sytuacji typowych i trudnych oraz doświadczenie swojej roli prowadzącego te zajęcia.

Przebieg  Szkolenia:

Cztery dni zajęć (17-20 kwietnia) - 35 godzin dydaktycznych.

 • W czasie dwóch pierwszych dni Szkolenia (sobota i niedziela – 20 godzin dydaktycznych) uczestnicy w sposób praktyczny - poprzez opracowanie własnych scenariuszy zajęć z  klasami wg programu  „Spójrz Inaczej” oraz poprzez symulację zajęć (wykonywanie ich w grupie warsztatowej) poznają ideę, cele i treści programu „Spójrz Inaczej” oraz stosowane w nim metody pracy z uczniami. Zajęcia w te dni są też nastawione na pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami (kontaktu indywidualnego i z grupą: kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną i własnymi trudnymi emocjami, gdy uczniowie łamią dyscyplinę i zakłócają prowadzenie zajęć).
 • Trzeciego i czwartego dnia (poniedziałek i wtorek – 15 godzin dydaktycznych) uczestnicy warsztatu kolejno w parach prowadzą zajęcia z uczniami w klasach według scenariuszy programu „SI”. Obserwatorami zajęć są wszyscy pozostali uczestnicy szkolenia (superwizja uczestnicząca). Odbywa się to na 1,3,5 godzinie lekcyjnej. Na  2,4,6 godzinie lekcyjnej odbywają się wspólne omówienia przeprowadzonych zajęć.  Po południu w poniedziałek prowadzimy cd. symulacji wtorkowych  spotkań z uczniami, do godziny 15.30.  

Ze względu na strukturę szkolenia wymagany jest pełny udział uczestników we wszystkich zajęciach, bez ich opuszczania.  

Po co najmniej 2 miesiącach - najpóźniej na początku grudnia 2021 r. -  przewidujemy dla uczestników grupy 5 godzinną superwizję grupową online.

Uczestnikom szkolenia „Spójrz Inaczej” – klasy I-III  w ramach w/w szkolenia zapewniamy:

 1. Podręcznik „Spójrz Inaczej” ze scenariuszami zajęć w klasach I-III
 2. Dodatkowe materiały szkoleniowe (poza podręcznikiem „Spójrz Inaczej”) w wersji papierowej.
 3. Bezpłatne indywidualne konsultacje telefoniczne, mailowe lub online na etapie wdrażania zajęć z uczniami w klasach
 4. Bezpłatny udział w 5 godzinnych superwizjach online – (termin do ustalenia - najpóźniej na początku grudnia 2021 r.)
 5. Catering: jeden gorący posiłek (obiad) i serwis kawowy  podczas wszystkich dni szkolenia.
 6. Certyfikat ukończenia szkolenia i przygotowaniu do realizacji programu „Spójrz Inaczej”  wystawiony przez Ośrodek Nauczycieli „Spójrz Inaczej” – uczestnicy otrzymają je na zakończenie zajęć, na podstawie pełnego w nich uczestnictwa.
 7. Osoby chętne do udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i po uzyskaniu akceptacji przez dyrektora  macierzystej placówki,  odesłanie jej skanu na adres e-mailowy Stowarzyszenia „Spójrz Inaczej”spojrz_inaczej@adres.pl lub organizatora grupy.

Szkolenie przeprowadzone będzie z dotacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) na rok 2021, a finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – Projekt: Program <Spójrz Inaczej> podstawą wczesnej profilaktyki szkolnej”- edycja II

Celem Programu „Spójrz Inaczej” jest kształtowanie osobowości dzieci i rozwijanie ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi w przyszłości powodować sięganie po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe dla zdrowia substancje. Obejmuje on rozwijanie pozytywnego obrazu siebie, rozumienie i wyrażanie uczuć, umiejętności konstruktywnego funkcjonowania w grupie i kontaktowania się z innymi, podejmowania decyzji, w tym decyzji zdrowotnych i odpowiedzialności za własne zdrowie.

 Przebieg  Szkolenia

Zajęcia obejmują: 

 1. Pogłębianie umiejętności kontaktu z uczniami (kontaktu indywidualnego i z grupą: kierowanie klasą, radzenie sobie z dyscypliną
 2. Praktyczne poznanie programu „Spójrz Inaczej” oraz stosowanych w nim metod pracy - poprzez adaptację i symulację scenariuszy zajęć (wykonywanie ich w grupie warsztatowej) z  klasami wg programu  „Spójrz Inaczej” oraz prowadzenie i obserwację zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami

Załączniki

KALENDARZ
< >
Kwiecień 2021
2020 2021 2022
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
W tym dniu brak wydarzeń
ROZWIŃ
ZWIŃ

„Sukces szkoły naszym celem” - to myśl przewodnia każdego działania podejmowanego przez pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Współczesna edukacja oparta na społeczeństwie wiedzy wymaga twórczych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie realizacji zadań statutowych placówki.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy różnorodne działania edukacyjne, które umożliwiają doskonalenie kompetencji nauczycieli w sferze rozwoju osobistego i zawodowego.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ